GKI Május 24-i Közgyűlési meghívó

A GKI Gazdaságkutató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1056 Budapest, Váci
utca 84. fszt. 2.) Igazgatósága értesíti a T. Részvényeseket, hogy 2023. május 24. (szerda) napján
13:00 órára évi rendes Közgyűlést hív össze.

A meghívó letölthető az alábbi linken