Előfizethető előrejelzések, adatbázisok

A GKI havi, negyed- és féléves gyakorisággal, különböző terjedelemben és időtávra készít előfizethető és egyedi prognózisokat, szakágazati elemzéseket.

 


Havi gyorstájékoztató topmenedzsereknek

A “Havi gyorstájékoztató topmenedzsereknek” minden hónap első hetében jelenik meg, s a legfrissebb tények elemzése mellett az adott és következő évre vonatkozó előrejelzést tartalmaz. Egyetlen lapból áll, s kis táblázatok és grafikonok mellett azok tömör magyarázatát adja.

A GKI Zrt. fenntartja a jogot, hogy előrejelzéseinek szerkezete és tartalma eltérjen a fentiekben összefoglalttól.

Archív bemutató példány

Megrendelés

Érdeklődés


Rövid távú (éves) prognózis negyedévenként

Az egyes negyedévek végén megjelenő kötetek részletes szöveges és számszerű előrejelzést adnak a fő makrogazdasági mutatók trendjére, a folyamatok kockázataira. Részletes táblázatokat, az összefüggésekre rávilágító színes grafikonokat tartalmaznak. A szeptemberi és decemberi előrejelzés már a következő évre is tartalmaz prognózist. Júniusban és decemberben csak aktualizálják a fő tendenciákat.

A GKI Zrt. fenntartja a jogot, hogy előrejelzéseinek szerkezete és tartalma eltérjen a fentiekben összefoglalttól.

Archív bemutató példány

Véleménykutatási eredmény a “Rövidtávú (éves) prognózis negyedévenként” című, magyar nyelvű kiadványról

Megrendelés

Érdeklődés


Középtávú üzleti prognózis aktualizálással

A 2025-ig szóló két és féléves előrejelzés 2022 júniusában készül, s decemberi aktualizálással is megrendelhető. A fő makrogazdasági folyamatokat összefoglaló “Üzleti előrejelzés”-t külön-külön megrendelhető ágazati prognózisok egészítik ki a feldolgozóiparra, a mezőgazdaságra és élelmiszeriparra, az építő- és építőanyag-iparra, az ingatlanszektorra, a kereskedelemre, a turizmusra, a közlekedésre és a pénzügyi rendszerre, de más ágazatok is kérhetők.

A GKI Zrt. fenntartja a jogot, hogy előrejelzéseinek szerkezete és tartalma eltérjen a fentiekben összefoglalttól.

Tartalomjegyzék

Megrendelés

Érdeklődés


GKI XL-csomag

GKI XL-csomag. (Kettőt se fizet, hármat kap!) Havonta gyors, negyedévente részletes, félévente középtávú üzleti előrejelzés. A “Havi gyorstájékoztató topmenedzsereknek” a “Negyedévente rövidtávú (éves) prognózis” és “Középtávú üzleti prognózis aktualizálással” együttes megrendelése esetén a három kiadványsorozat 850 ezer Ft árengedménnyel igényelhető.

A GKI Zrt. fenntartja a jogot, hogy előrejelzéseinek szerkezete és tartalma eltérjen a fentiekben összefoglalttól.

Megrendelés

Érdeklődés


A háztartások jövedelmi és fogyasztási folyamatainak előrejelzése (2020-2024)

A GKI a lakosság fogyasztásának aggregált, illetve termékcsoport szintű meghatározásához előrejelzést készít a háztartások folyó pénzjövedelméről és felhasználásának szerkezetéről. Az előrejelzés ára és részletezettsége egyedi megállapodás függvénye.

A részletes tematika elérhető itt.

Érdeklődés


Új modell a kiskereskedelmi forgalom előrejelzéséhez

A GKI KISKER Index egy regressziós modell alapján, havi gyakorisággal a következő négy hónapra (havi szinten) jelzi előre a kiskereskedelmi forgalom volumenváltozását. A modell a lakosság következő időszakra vonatkozó várakozásain alapul. Az elmúlt 14 év havi adatait felhasználva 0,15-1,2 százalékpontos pontossággal képes eltalálni a kiskereskedelmi forgalom változásának tényadatát.

A részletes tematika elérhető itt.

Érdeklődés


Ágazati adatbázis

A GKI a kettős könyvvitelt vezető vállalatok mérleg- és eredménykimutatás-adatai alapján 4 számjegyű szakágazati KSH-kód mélységig tud ágazati elemzéseket készíteni. A GKI adatbázisa lehetővé teszi az adatok megyénként, régiónként, vállalati méretnagyság vagy egyéb jellemzők szerinti csoportosítását. Az adott évet megelőző év adatai mindig novembertől érhetők el. A 2017. évi adatok 2018 novemberétől állnak rendelkezésre.

A GKI Zrt. fenntartja a jogot, hogy szolgáltatásainak szerkezete és tartalma eltérjen a fentiekben összefoglalttól.

Megrendelés

Érdeklődés


Szakágazati elemzések

A szakágazati elemzések pénzügyi elemzésen alapulnak. Ezek az adott szakágazat dinamikus fejlődését mutatják be a mérlegadatok és az abból képzett mutatók tükrében. Ezen kívül a GKI-ban végzett felmérések eredményei, a piaci szereplők várakozásai, az ágazati sajátosságokkal foglalkozó kutatók összefoglalásai alapján a tanulmányok részletes áttekintést adnak az adott ágazat múltbeli és jelenlegi helyzetéről. Az elemzést kétéves előrejelzés egészíti ki.

A GKI Zrt. fenntartja a jogot, hogy előrejelzéseinek szerkezete és tartalma eltérjen a fentiekben összefoglalttól.

Megrendelés

Érdeklődés