GKI Akadémia 1.0

GKI Akadémia 2017. július

A GKI 2017 júliusában rendezte meg történetének első nyári egyetemét, a GKI Akadémiát. A GKI irodáiban megrendezett kéthetes, ingyenes kurzus elvégzése után összesen 6 résztvevő kapta meg az Akadémia sikeres elvégzését igazoló oklevelet.

Az Akadémia célja a GKI tevékenységének bemutatása mellett az alkalmazott módszerek és érdekesebb kutatási eredmények megismertetése volt. Az oktatók természetesen a GKI munkatársai voltak. A hallgatók sokféle háttérrel és tapasztalattal rendelkeztek – már dolgozótól kezdve a nyári szünetét töltő egyetemistákon át a gimnáziumot frissen végzett, de egyetemre már felvett hallgatóig. Ugyanakkor közös volt bennük a szakma iránti érdeklődésük.

Amint az az Akadémia meghirdetésekor közzétett jelentkezési felhívásban is szerepelt, a résztvevők a következő területekkel ismerkedhettek meg részletesebben:

 • Gazdasági előrejelzés módszertana
 • Modellezés: teória és gyakorlat
 • Piac- és konjunktúrakutatás
 • Statisztikai elemzés

A kis létszám lehetővé tette az előadások interaktív jellegét és az oktatók gyakorlati példákon keresztül tudták szemléltetni az elméleti ismereteket. Emellett a hallgatók az oktatás indításakor megkapták a GKI egyik adatbázisát, hogy azt a második hét végére önállóan elemezzék, amihez természetesen konzultációs segítséget is igénybe vehettek. A projektmunkák eredményeit a kurzus végén prezentáció keretében mutatták be a hallgatók. A sok kiváló előadás mellett olyan prezentáció is készült, amelynek eredményei kisebb átdolgozás után várhatóan a GKI honlapján is meg fognak jelenni.

Az előadások a következők voltak:

 • A GKI bemutatása (Vértes András, 0,5 óra)
 • Az EU-források felhasználása Magyarországon (Vértes András, 1,5 óra)
 • Gazdasági előrejelzések készítése, trendek és trendfordulók (Karsai Gábor, 2 óra)
 • Területi adatok elemzési módszerei (Molnár László, 4 óra)
 • Kvalitatív kutatás (Bank Dénes, 2 óra)
 • Kvantitatív kutatás a gyakorlatban (Timár Szabolcs, Madar Norbert, 2 óra)
 • EU-s források felhasználása és a V4-ek, régiós összehasonlítás (Veres Máté, 2 óra)
 • Energiakutatás (Molnár László, 1 óra)
 • Foglalkoztatás és munkaügyek (Tátrai Márk, 1 óra)
 • Statisztika a gyakorlatban (Czelleng Ádám, 2 óra)
 • Hallgatók projektmunkáinak bemutatása (Czelleng Ádám, Veres Máté, 4 óra)

A hallgatók körében végzett véleménykutatás szerint az Akadémia tematikája és valamennyi előadása is sikeres volt. A hallgatók külön kiemelték az Akadémia szakmai tartalmát, az oktatók felkészültségét és a konzultációs lehetőségek biztosítását. Ugyanakkor mivel a hallgatók hiányolták a monetáris politikával és a bankrendszerrel való behatóbb foglalkozást, ezt a GKI felveszi a 2018. évi Akadémia órarendjébe.

Addig is ezzel a képpel köszönjük az első résztvevőknek, hogy eljöttek.

Résztvevők (balról jobbra): Tábori Zoltán, Pomogyi Fanni, Oszlánszky Soma, Pandur Kitti, Balázs Flóra, Kovács-Szamosi Rita

Véleménykutatás a GKI Akadémiáról, 2017