Adler Judit Dr.

 

Személyes adatok:

Név: Adler Judit dr.
Születési idő: 1951
Jelenlegi munkahely: GKI Gazdaságkutató Zrt.
Jelenlegi munkakör: kutatásvezető
Jelenlegi munkaviszonyának kezdete: 1992

Iskolai végzettségek, tanulmányok:

1981 Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem egyetemi doktor
1975-1978 Eötvös Lóránd Tudományegyetem okleveles szociológus
1969-1973 Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem okleveles közgazda

Munkahelyek:

1992 GKI Gazdaságkutató Rt., kutatásvezető
1992 Központi Statisztikai Hivatal
1988-1992 Gazdaságkutató Intézet tudományos, főmunkatárs
1986-1988 Országos Vezetőképző Központ, főosztályvezető-helyettes
1983-1986 Országos Tervhivatal, osztályvezető
1973-1983 Munkaügyi Minisztérium, főelőadó

Publikációk

Előadások

 • Fiatalok helyzete a magyarországi munkaerőpiacon
 • Fiatalok a munkaerő-piacon – Kezdeményezések a fiatalok munkaerő-piaci helyzetének javítására Osztrák-Magyar Munkaügyi Konferencia Szombathely 2013. május 23.
 • A foglalkoztatás életkor szerinti egyenlőtlenségei Esélyegyenlőség – mint a versenyképesség pillérje AmCham, Budapest, 2012. november 15.
 • A foglalkoztatási helyzet Magyarországon az elmúlt 10 évben Dialógus Platform Budapest, 2012. április 12.
 • Gazdasági folyamatok, 2011-12 Erste Bank ügyféltalálkozója Pécs, 2011. szeptember 22.
 • A foglalkoztatás makró folyamatai, várható kilátások Országos HR konferencia és kiállítás 2012 – Rugalmasan inspirálunk. Budapest, 2012. október 18.
 • Leszakadó rétegek múltja és jövője. TEK 30 Konferencia Budapest, 2011. április 21.
 • Az alacsony foglalkoztatási ráta okai, a foglalkoztatás bővítésének gazdaságpolitikai összefüggései
 • Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája továbbképzése Budapest, 2010. február 16.
 • Munkaerő-keresleti tendenciák egyes ágazatokban Osztrák-Magyar Munkaügyi Konferencia Szombathely 2010. május 6.
 • Judit ADLER, Judit BARTA, Raymund PETZ — The Comparison of Service Sector Confidence Index with Macroeconomic Indicators, the Common Analysis of Service Sector Confidence Index and the Banking Sector Confidence Index, 26th CIRET Conference, Taipei, October 2002
 • A minimálbéremelés hatásai a versenyszféra gazdálkodására — MTA Munkatudományi Bizottság 2002. április 9.A nyugdíjkorhatár-emelés hatásainak vizsgálata különös tekintettel a korhatás további emelésének lehetőségeire és a foglalkoztatás helyzetére gyakorolt hatásokra — OFA 2003. május 16.

Könyv, könyvrészlet

 • Adler Judit-Karsai Gábor-Losoncz Miklós-Molnár László-Udvardi Attila: MGYOSZ Vállalkozói Évkönyv 2014
 • Adler Judit: Fiatalok a munkaerőpiacon. Kezdeményezések a fiatalok munkaerő-piaci helyzetének javítására. Szakmai Előadások 60-64.p. EXP:AK Osztrák-Magyar Munkaügyi Konferencia kiadványa 2013. május 22-24 Stadtschlaining; Szombathely
 • Adler Judit-Akar László-Karsai Gábor-Molnár László-Munkácsy Anna-Petz Raymund: Új TISZK-ek létrehozása – problémák, átalakulás A szakképzés és a felnőttképzés fejlesztése. Tények és tendenciák NSZFI Bp. 2010 Szerk: Benedek András
 • A munkavállalási korú inaktív népesség motivációja, munkaerő-piaci távolmaradásának okai Foglalkoztatást elősegítő munkaügyi kutatások, OFA Kutatási Évkönyv 4. Szerkesztette: Dr. Pongrácz László, Bp. 2008
 • Adler Judit – Munkácsy Anna: A gazdaság humán oldala Cikkek a cakkokról Múltelemzés és jövőkép 123-134 old. Szerkesztette: Karsai Gábor és Vértes András GKI Gazdaságkutató Zrt. Budapest, 2007
 • A munkaerő-kereslet strukturális változásai 2015-ig Honnan hová? Tanulmányok a versenyképességről, ED.: Viszt Erzsébet, Stratégiai kutatások Magyarország 2015, Budapest 2007 MTA-MEH 98-149.old.
 • Foglalkoztatáspolitika az EU-belépést követően Foglalkoztatáspolitika és a nonprofit szervezetek. Tanulmányok a civil szféra átalakuló szerepvállalásáról az EU csatlakozás után 9-25. Szerkesztette: Landau Edit, Vince Péter KOPINT-DATORG Konjunktúra Kutatási Alapítvány KÜLGAZDASÁG szerkesztősége 2007 május
 • Adler Judit: A vállalkozások munkaerővel kapcsolatos igényei Foglalkoztatást elősegítő munkaügyi kutatások, OFA Kutatási Évkönyv 4. Szerkesztette: Dr. Pongrácz László, Bp. 2008
 • Adler Judit: A nyugdíjkorhatár-emelés hatásainak vizsgálata, különös tekintettel a korhatár további emelésének lehetőségeire és a foglalkoztatás helyzetére gyakorolt hatásokra Foglalkoztatást elősegítő munkaügyi kutatások, OFA Kutatási Évkönyv 4. Szerkesztette: Dr. Pongrácz László, Bp. 2008
 • Adler Judit: A 45 éven felüliek foglalkoztatási helyzete Foglalkoztatást elősegítő munkaügyi kutatások, OFA Kutatási Évkönyv 3. Szerkesztette: Dr. Pongrácz László, Bp. 2005
 • Babusik Ferenc – Adler Judit: Romákat foglalkoztató vállalkozások — In: A romák esélyei Magyarországon Szerk.: Babusik Ferenc — Kávé Kiadó – Delphoi Consulting, 2002
 • Adler Judit: A regionális foglalkoztatási jellemzők alakulása a ’90-es években — In: Foglalkoztatást elősegítő munkaügyi kutatások, OFA Kutatási Évkönyv 2. Szerkesztette: Dr. Pongrácz László, Bp. 2002
 • Babusik Ferenc – Adler Judit: Romákat foglalkoztató vállalkozások —In: Foglalkoztatást elősegítő munkaügyi kutatások, OFA Kutatási Évkönyv 2. Szerkesztette: Dr. Pongrácz László, Bp. 2002

Könyvszemle

 • Munkaerőpiaci tükör 2001
 • Magyar Tudomány 2002/9 1257 p.

Cikkek, tanulmányok

 1. Az étkezési utalvány szerepe (Akar Lászlóval közösen) – Munkaügyi Szemle 2003. december
 2. A nyugdíjas foglalkoztatás jellemzői – Munkaügyi Szemle 2003. július-augusztus (Petz Raymunddal közösen)
 3. A nyugdíjas munkavállalás sajátosságai az ezredfordulón – Munkaügyi Szemle 2003. február (Petz Raymunddal közösen)
 4. Foglalkoztatási körkép – Cégvezetés 2002. április
 5. A regionális foglalkoztatási jellemzők alakulása a ’90-es években – In: Foglalkoztatást elősegítő munkaügyi kutatások, OFA Kutatási Évkönyv 2. Szerkesztette: Dr. Pongrácz László, Bp. 2002.
 6. Romákat foglalkoztató vállalkozások – In: A romák esélyei Magyarországon Szerk.: Babusik Ferenc (Babusik Ferenc – Adler Judit) Kávé Kiadó – Delphoi Consulting, 2002.
 7. Régiók Európában – Cégvezetés 2001. november (Barta-Adler-Skultéty-Molnár)
 8. A gazdasági fejlettség területi különbségei és ezek okai – Területi Statisztika 2001. november (Adler-Barta-Benyó-Bíró-Molnár-Skultéty)
 9. A vállalkozások foglalkoztatási struktúrája méretkategória és nemzetgazdasági ágak szerint – GÉS Gazdaság és Statisztika 2001/5
 10. Wages and Labour Costs (Erzsébet Viszt) – The Hungarian Quarterly Summar 2001. No. 162
 11. Kedvező nyugdíj a boldog keveseknek – Világgazdaság 2001. április 26.
 12. Diploma után – Munkaügyi Szemle 2001/5
 13. Foglalkoztatás hosszú távon – Vezetéstudomány 2001/5
 14. A kis- és középvállalatok növekvő jelentősége a foglalkoztatásban: korlátok és lehetőségek – Viszt Erzsébettel és Némethné Pál Katalinnal közösen, Ipari Szemle 2001/1
 15. Bérek és munkaerőköltségek Magyarországon az EU-integráció tükrében – Közgazdasági Szemle 2001. március Viszt Erzsébettel közösen
 16. Mire számíthatunk a munkaerőpiacon? – Munkaügyi Szemle 2000. november
 17. Oktatásüzem – Magyar Felsőoktatás 2000/7 (másokkal együtt)
 18. Húsz év után – a GDP újra régi. – Cégvezetés 2000. augusztus (Molnár L.-Skultéty L.-Viszt E.-Adler J.-Barta J.)
 19. A turizmus statisztikai szabványosítása – Turizmus Bulletin 1999/6.
 20. A magyar gazdaság fejlődésének néhány regionális sajátossága – Vezetéstudomány, XXX. évf. 1999. 06. szám
 21. Magánnyugdíj-pénztárak – Cégvezetés 1999./1 (Sulok Zoltánnal és Skultéty Lászlóval közösen)
 22. Foglalkoztatási-munkanélküliségi várakozások – Munkaügyi szemle, 1997.12.
 23. Alacsony járadékplafon – Piac-profit 1997/11
 24. Munkaerőpiaci várakozások – Munkaügyi szemle, 1997. 6.
 25. Az EU-csatlakozásra való felkészülés vállalati munkaügyi vonatkozásai – Munkaügyi Szemle 1997. 4.
 26. Munkaerőpiaci folyamatok – A Munkaadó Lapja 1997/1
 27. Forgatókönyvek 2000-ig – Cégvezetés 1996/12
 28. Vállalkozások működési- és létszámprognózisai – Munkaügyi Szemle, 1996. 1.
 29. Az államitól a magánig. A tulajdonviszonyok változása a ’90-es évek elején – Cégvezetés, 1995. augusztus
 30. Területi differenciálódás: szétszakadó ország, örökségek és új különbségek – Napi Gazdaság 1995. június 14. Molnár Lászlóval közösen

 

Egyéb szakmai tevékenység:

Nyugdíjbiztosítási Ellenőrző Testület tagja 2005-2010

GIDA Közgazdasági Szolgáltató Bt. ügyvezető 1998-2013

Magyar Közgazdasági Társaság szakosztályi vezetőségi tag 2010-2014

ÁFSZ TÁMOP 1.3.1 projekt 3.2 alprojekt, alprojektvezető 2008-2012