Losoncz Miklós Dr.

LosonczMiklos

Személyes adatok:

Név: Losoncz Miklós
Születési idő: 1954
Jelenlegi munkahely: GKI Gazdaságkutató Zrt.
Jelenlegi beosztás: Kutatásvezető
Jelenlegi munkaviszonyának kezdete: 1997

Iskolai végzettség, tudományos fokozatok:

INTÉZMÉNY Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Külkereskedelmi szak, Nemzetközi kereskedelempolitika és pénzügy szakágazat, Budapest
Diploma megszerzésének éve: 1977
Megszerzett diploma: Okleveles közgazda

INTÉZMÉNY Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Budapest
Tudományos fokozat megszerzésének éve: 1978
Megszerzett tudományos fokozat: “Az EGK külgazdasági politikájának néhány kérdése” értekezéssel egye-temi doktori cím, Summa Cum Laude minősítéssel.

INTÉZMÉNY Magyar Tudományos Akadémia, Budapest
Tudományos fokozat megszerzésének éve: 1984
Megszerzett tudományos fokozat: “Világgazdasági alkalmazkodás a nyugat-európai kis országokban (1973-1981)” című értekezéssel a közgazdaságtudomány kandidátusa

INTÉZMÉNY Széchenyi István Egyetem, Győr
A cím megszerzésének éve: 2005
Megszerzett cím: habilitált doktor (dr. habil) Az EU-csatlakozás hatása Magyarország nemzetközi versenyképességére

INTÉZMÉNY Magyar Tudományos Akadémia
A cím megszerzésének éve: 2007
Megszerzett cím: MTA doktor A magyar EU-tagság gazdaságpolitikai kihívásai

7. Nyelvtudás: angol, német, orosz tárgyalási szintű, angol: felsőfokú állami nyelvvizsga, orosz: felsőfokú állami nyelvvizsga; német: középfokú általános nyelvvizsga.

8. Egyéb ismeretek: Windows, Microsoft Word, Excel számítógépes ismeretek.
9. Tagság szakmai testületekben:
• Magyar Közgazdasági Társaság elnökségi tag;
• Magyar Tudományos Akadémia Köztestülete;
• Magyar Tudományos Akadémia Nemzetközi Gazdaságtani és Fejlődéstani Bizottsága.

10. Szakmai pályafutás:

Időtartam: 1977 – 1988
Intézmény: MTA Világgazdasági Kutató Intézet
Beosztás: Tudományos ösztöndíjas gyakornok, segédmunkatárs, munkatárs, majd főmunkatárs

Időtartam: 1988 – 1992
Intézmény: OT Tervgazdasági Intézet és jogutódjai
Beosztás: Kutatásvezető

Időtartam: 1992 – 1993
Intézmény: Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok Minisztériuma, Miniszteri Kabinet
Beosztás: Tanácsadó.

Időtartam: 1993 – 1996
Intézmény: Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Főiskola, Budapest
Beosztás: Főiskolai tanár, vállalatgazdaságtan, világgazdaságtan, pénzügy tantárgy oktatása, Jean Monnet Titleholder európai tanulmányok

Időtartam: 1997
Intézmény: Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem BIGIS
Beosztás: Oktatási igazgató

Időtartam: 1997 – 2002 (főmunkaidő) 2002- jelenleg (szerződéssel)
Intézmény: GKI Gazdaságkutató Rt., Budapest
Beosztás: Kutatásvezető.

Időtartam: 2003 – 2007
Intézmény: Modern Üzleti Tudományok Főiskolája, Tatabánya
Beosztás: Főiskolai tanár, Jean Monnet professzor, európai tanulmányok oktatása

Időtartam: 2002 – 2012
Intézmény: Széchenyi István Egyetem, Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar, Győr
Beosztás: Egyetemi docens, majd egyetemi tanár, 2009-2011 között Jean Monnet Chair professzor, 2007 és 2010 között dékán-helyettes

Időtartam: 2012 – 2016
Intézmény: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3-9.
Beosztás: egyetemi tanár

Időtartam: 2016 – jelenleg
Intézmény: Budapesti Gazdasági Egyetem és Számviteli Kar, Pénzügyi és Számviteli Intézet
Beosztás: kutatóprofesszor

 

Tagság szakmai testületekben:

 • Magyar Közgazdasági Társaság elnökségi tagja;
 • Magyar Tudományos Akadémia Köztestülete tagja;
 • Magyar Tudományos Akadémia Nemzetközi Gazdaságtani és Fejlődéstani Bizottsága tagja;
 • Az MTA Nemzetközi és Fejlődéstanulmányok Doktori Bizottságának titkára;
 • Bolyai János Kutatási Ösztöndíj Kuratóriuma Szakértői Kollégiumának tagja 2010-2012;
 • A Kül-Világ című folyóirat szerkesztőbizottságának tagja 2014-ig.
 • A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság Társadalomtudományi Bizottságának tagja;
 • A Felnőttképzési Akkreditációs Testület szakértője (Nyilvántartási szám: P136)
 • Az Anali Ekonomskog Fakulteta U Subotici (The Annals of the Faculty of Economics Subotica) tanácsadó testületének tagja.
 • Az AIECE (Association d’Instituts Européens de Conjoncture Economique) Steering Committee tagja
 • Az AIECE (Association d’Instituts Européens de Conjoncture Economique) Commodity and World Trade munkacsoport tagja

 

Losoncz Miklós publikációs jegyzéke:

1978

1.)      Az EGK kibővülésének világgazdasági következményei. Külgazdaság, XII. évf., 1978., 5. szám, pp. 63-69.

2.)      Az iparcikk-export pozíciók változásának tényezői (Török Ádámmal közösen) Külgazdaság, XXII. évf., 1978. 11. szám, pp. 58-64.

3.)      Néhány tőkés ország kereskedelmimérleg-egyenlege. Külgazdaság, XXII. évf., 1978. 12. szám, pp. 51-58.

4.)      Az EGK és az EFTA közötti kereskedelem néhány tapasztalata (Inotai Andrással közösen) Világgazdaság, X. évf., 97. (2351.) szám, 1978. V. 23., p. 5.

1979

5.)      Az EGK kis országai és a gazdasági integráció. Külgazdaság, XIII. évf., 1979. 7. szám, pp. 64-73.

6.)      A portugál gazdaság fejlődési irányzatai a hetvenes években Külgazdaság, XXIII. évf., 1979. 11. szám, pp. 60-69.

7.)      Az EGK szektorális megállapodásai és a KGST-országok. Külgazdaság, XXIII. évf., 1979. 12. szám, pp. 50-58.

8.)      Az iparcikk-export lehetőségei az EGK piacán. Iparpolitikai Tájékoztató, XVI. évf., 1979., 5. szám, pp. 24-31.

9.)      Az orvosi műszeripar fejlődésének tendenciái. Iparpolitikai tájékoztató, XVI. évf., 1979. 9. szám, pp. 27-29.

10.)          A Közös Piac külgazdasági expanziója és a világkereskedelem. Világgazdaság, XI. évf., 127. (2633.) szám, 1979. VII. 5., p. 4.

1980

11.)    Törökország az új világgazdasági környezetben. Külgazdaság, XXIV. évf., 1980. 7. szám, pp. 73-80.

12.)    Hungary and the International Division of Labour in the Pharmaceutical Industry. Marketing in Hungary, 1980. 3. szám, pp. 33-35.

13.)    Szerkezeti átalakulás az NSZK-ban: Textilipari tanulságok. Világgazdaság, XII. évf., 54. (2808.) szám, 1980. III. 18., p. 4.

14.)    Újabb törekvések az EGK energiapolitikájában. Világgazdaság, XII. évf., 61. (2815.) szám, 1980. III. 27., p. 6.

15.)    Iparpolitikai törekvések az EGK-ban. Világgazdaság, XII. évf., 130. (2884.) szám, 1980. , p. 7.

16.)    Kelet-nyugati kompenzációk a hetvenes években I-II. Világgazdaság, XII. évf., 161-162.  (2915-2916.) szám, 1980. VIII. 26-27., p. 5.

17.)    Tapasztalatok egyes KGST-országok és az USA kereskedelmében. Világgazdaság, XII. évf., 172. (2926.) szám, 1980. IX. 10., p. 4.

1981

18.)    A dél-európai országok gazdasági  fejlődése 1973 után. Külgazdaság, XV. évf., 1981. 3. szám, pp. 60-69.

19.)    Illeszkedési politika Belgiumban. Külgazdaság, XXV. évf., 1981. 8. szám, pp. 49-56.

20.)    A holland gazdaság szerkezeti illeszkedése. Külgazdaság, XXV. évf., 1981. 11. szám, pp. 58-65.

21.)    Három dél-európai ország csatlakozása a Közös Piachoz. Gazdaság, XV. évf., 1981. 4. szám, pp. 119-128.

22.)    Az EGK stratégiája és hatása a kelet-nyugati kapcsolatokra. A Politikai Főiskola Közleményei, 1981. 1. (34.) szám, pp. 3-15.

23.)    Iparfejlődés és iparpolitika Dél-Európában a hetvenes években. Iparpolitikai Tájékoztató, XVIII. évf., 1981. 4. szám, pp. 20-28.

24.)    Iparpolitika Belgiumban a hetvenes években. Iparpolitikai Tájékoztató, XVIII. évf., 1981. 8. szám, pp. 18-21.

25.)    Szerkezeti átalakulás és vállalati méretek Spanyolországban. Világgazdaság, XIII. évf., 31. (3032.) szám, 1981. II. 7., p. 7.

26.)    A portugál gazdaság új feltételek között. Világgazdaság, XIII. évf., 57. (3058.) szám, 1981. II. 25., p. 5.

27.)    Gazdaságpolitika és szerkezetváltás Görögországban. Világgazdaság, XIII. évf., 81. (3082.) szám, 1981. IV. 30., p. 7.

28.)    A szén jövője. Világgazdaság, XIII. évf., 107-108. szám, 1981. VI. 9-10., p. 6.

29.)    A kis tőkés országok és a fejlődő világ. Világgazdaság, XIII. évf., 28. (3129.) szám, 1981. VII. 8., p. 4.

30.)    Adóterhek, nemzetközi versenyképesség, szerkezeti igazodás. Világgazdaság, XIII. évf., 138. (3139.) szám, 1981. VII. 22., p. 4.

31.)    A világgazdasági változások és a kelet-nyugati kapcsolatok I-II. Világgazdaság, XIII. évf., 157-158. (3158-3159.) szám, 1981. VIII. 18-19., p. 5.

32.)    Románia és a fejlett tőkés országok gazdasági kapcsolatai. Világgazdaság, XIII. évf., 175. (3176.)  szám,  1981. IX. 6., p. 5.

33.)    Külgazdasági orientáció a kis fejlett tőkés országokban. Világgazdaság, XIII. évf., 204. (3205.) szám, 1981. X. 27., p. 5.

1982

34.)    A Versailles-i csúcstalálkozó és a fejlett tőkés országok gazdasági stratégiája (Török Ádámmal) Külgazdaság, XXVI. évf., 1982. 9. szám, pp. 56-62.

35.)    Világgazdasági illeszkedés a nyugat-európai kis országokban. Közgazdasági Szemle, XXIX. évf., 1982. 4. szám, pp. 430-440.

36.)    Tendenciák a tőkés világgazdasági erőviszonyok alakulásában a hetvenes években. A Politikai Főiskola Közleményei, 38-39. szám, 1982. 1-2. , pp. 193-207.

37.)    Állami szektor, bel- és külföldi magántőke, vállalatszervezet Dél-Európában a hetvenes években. Pénzügyi Szemle, XXVI. évf., 1982. 8-9. szám, pp. 678-688.

38.)    Beruházási tevékenység az OECD-országokban. Iparpolitikai Tájékoztató, XIX. évf., 1982. 12. szám, pp. 8-17.

39.)    Orientálódások a kelet-nyugati kereskedelemben I-II. Világgazdaság, XIV. évf., 13-14. (3260-3261.) szám, 1982. I. 21-22., p. 5.

40.)    A görög energiapolitika hangsúlyai. Világgazdaság, XIV. évf., 41. (3288.) szám, 1982. III. 2., p. 6.

41.)    Energiapolitika és szerkezeti illeszkedés Hollandiában. Világgazdaság, XIV. évf., 58. (3305.) szám, 1982. IV. 25., p. 5.

42.)    Energiapolitika Spanyolországban. Világgazdaság, XIV. évf.,  76. (3323.) szám, 1982. IV. 21., p. 6.

43.)    Alkalmazkodási politika Svájcban. Világgazdaság, XIV. évf., 96. (3343.) szám, 1982. V. 20., p. 5.

44.)    Világgazdasági lemaradás  jelei az NSZK-ban. Világgazdaság, XIV. évf., 134. (3381.) szám, 1982. VII. 13., p. 5.

45.)    Belga energiapolitika a flamand-vallon ellentét árnyékában. Világgazdaság, XIV. évf., 160. (3407.) szám, 1982. VIII. 18., p. 5.

46.)    A világgazdasági változások és az USA. Világgazdaság, XIV. évf., 182. (3429.) szám, 1982. IX. 21., p. 5.

1983

47.)    A világ gyógyszeriparának fejlődése a hetvenes években. Külgazdaság, XXVII. évf., 1983. 2. szám, pp. 41-54.

48.)    Az NSZK és a  nyugat-európai integráció a nyolcvanas években. Külgazdaság, XXVII. évf., 1983.5. szám, pp. 56-66.

49.)    A vezető tőkés országok gazdasági stratégiája a Williamsburg-i csúcstalálkozó tükrében. Külgazdaság, XXVII. évf., 1983. 8. szám, pp. 34-44.

50.)    A fejlett tőkés és az újonnan iparosodott és kőolajtermelő fejlődő  országok közötti kapcsolatok  a hetvenes években. A Politikai Főiskola Közleményei, 42. szám, 1983. 1., pp. 18-30.

51.)    Gazdaságpolitikai váltás Törökországban. Pénzügyi Szemle, XXVII. évf., 1983. 8-9. szám, pp. 664-672.

52.)    A nyugat-európai kis országok érdekeltsége a kelet-nyugati gazdasági kapcsolatok fenntartásában a nyolcvanas évek elején. Propagandista, VII. évf., 1983. 2. szám, pp. 5-14.

53.)    Magyarország gazdasági kapcsolatai a nyugat-európai kis országokkal. Iparpolitikai Tájékoztató, XX. évf., 1983. 1. szám, pp. 24-30.

54.)    A működőtőke-forgalom a szerkezeti korszerűsödés szolgálatában. Iparpolitikai Tájékoztató, XX. évf., 1983. 2. szám, 9-14. oldal

55.)    Energiapolitika és világgazdasági alkalmazkodás a nyugat-európai kis országokban. Iparpolitikai Tájékoztató, XX. évf., 1983. 5. szám, pp. 15-22.

56.)    Az OECD-országok külkereskedelmének fő vonásai a hetvenes években. Iparpolitikai Tájékoztató, XX. évf., 1983. 6. szám, pp. 41-47.

57.)    Kettős szorításban a portugál energiapolitika. Világgazdaság, XV. évf., 26. (3525.) szám, 1983. II. 8., p. 4.

58.)    Energiapolitika Írországban. Világgazdaság, XV. évf.,  75. (3574.) szám, 1983, IV. 16., p. 6.

59.)    Dánia is a szénhidrogének visszaszorítására törekszik. Világgazdaság, XV. évf.,  75. (3574.) szám, 1983. IV. 16., p. 6.

60.)    A  Spanyol Szocialista Munkáspárt négyhavi kormányzása. Világgazdaság, XV. évf.,  76. (3575.) szám, 1983. IV. 20., p. 4.

61.)    Teljesítményösztönzés és világgazdasági alkalmazkodás a fejlett tőkésországokban. Világgazdaság, XV. évf.,  120. (3619.) szám, 1983. VI.  21., p. 4.

62.)    Gazdaságpolitikai orientálódás Portugáliában. Világgazdaság, XV. évf.,  146. (3545.) szám, 1983. VII. 27., p. 5.

63.)    A természeti erőforrások szerepe a kis országok gazdaságában. Világgazdaság, XV. évf.,  164. (3663.) szám, 1983. VIII. 23., p. 4.

64.)    Az emberi tényező a tőkésországok gazdaságában. Világgazdaság, XV. évf.,  199. (3698.) szám, 1983. X. 11., p. 4.

65.)    Energiagazdálkodás Nyugat-Európában. A kis országok  tapasztalatai. Figyelő, XXVII. évf., 46. szám, 1983. XI. 17., p. 11.

66.)    Struktúrapolitika és világgazdasági alkalmazkodás a nyugat-európai kis országokban. Iparpolitikai Tájékoztató, XX. évf., 1983. 10. szám, pp. 33-40.

67.)    The Hungarian Machine Tool Industry in the World. Marketing in Hungary, 1983. 4. szám, pp. 26-29.

68.)    Lendületesen fejlődő tartományok az NSZK-ban. Világgazdaság, XV. évf.,  243. (3742.) szám, 1983. XII. 13., p. 4.

69.)    Globális problémák a Brandt-jelentés tükrében. A Politikai Főiskola Közleményei, 43-44. szám, 1983. 2.-3. sz., pp. 94-107.

70.)    Nemzetgazdasági dimenziók, vállalati méretek a megváltozott világgazdasági feltételek között. Gazdaság, XVII. évf., 1983. 3. szám, pp. 126-135.

1984

71.)    Világkereskedelem I. Piacszervezet, szervezeti hatalom. Figyelő, XVIII. évf., 1. szám, 1984. I. 5., p. 10. Világkereskedelem II. Az integráció hatalmi eszköz. Figyelő, XVIII. évf., 2. szám, 1984. I. 12., p. 10.

72.)    Energiapolitika Svájcban. Világgazdaság, XVI. évf., 13. (3767.) szám, 1984. I. 19., p. 6.

73.)    NSZK: Ágazati bérarányok és szerkezeti átalakulás. Figyelő, XXVIII. évf., 4. szám, 1984. I. 26., p. 9.

74.)    Kereskedelempolitikai előnyök és hátrányok külkereskedel-münkben. Világgazdaság, XVI. évf., 23. (3777.) szám, 1984. II. 2., p. 5.

75.)    A fejlett tőkésországok gazdaságfejlődési irányzatai a nyolcvanas években és a magyar külgazdaság. Iparpolitikai Tájékoztató, XXI. évf., 1984. 1. szám, pp. 5-11.

76.)    Nemzetközi gyógyszeripar I. Kevesebb új – több pénzért. Figyelő, XXVIII. évf., 9. szám, 1984. III. 1., p. 10. Nemzetközi gyógyszeripar II. Keresettek az eredeti készítmények. Figyelő, XXVIII. évf., 10. szám, 1984. III. 8., p. 11.

77.)    Az NSZK és a nemzetközi áralakulás. Világgazdaság, XVI. évf., 51. (3805.) szám, 1984. III. 13., p. 4.

78.)    A világ textil- és ruházati iparának fejlődési irányzatai. Iparpolitikai Tájékoztató, XXI. évf., 1984. 2. szám, pp. 23-29.

79.)    Nyugat-Európa: Az alkalmazkodás feltételei. Népszabadság, XLII. évf., 68. szám, 1984. III. 21., p. 10.

80.)    Adórendszer és világgazdasági alkalmazkodás az NSZK-ban. Világgazdaság, XVI. évf., 70. (3824.) szám, 1984. IV. 11., p. 5.

81.)    Vállalati méretek a nyugat-német feldolgozóiparban. Figyelő, XXVIII. évf., 16. szám, 1984. IV. 19., p. 17.

82.)    Piacszervezet, értékesítési feltételek a gyógyszeriparban. Világgazdaság, XVI. évf., 80. (3824.) szám, 1984. IV. 26., p. 6.

83.)    Működőtőke-import a kis országokban. Figyelő, XXVIII. évf., 17. szám, 1984. IV. 26., p. 8. és 17.

84.)    Nyugat-német energiapolitika: Az olajhelyettesítők költségszerkezete sem változatlan. Világgazdaság, XVI. évf., 83. (3837.) szám, 1984. V. 3., p. 4.

85.)    Gazdasági környezet és világgazdasági alkalmazkodás. Világgazdaság, XVI. évf., 96. (3850.) szám, 1984. V. 22., p. 4.

86.)    Szerkezeti átalakulás és vállalatszervezet. Figyelő, XXVIII. évf., 22. szám, 1984. V. 31., pp. 12-13.

87.)    Fejlődési irányzatok a tőkés világ szerszámgépiparában (Bábosik Máriával). Külgazdaság, XXVIII. évf., 1984. 5. szám, pp. 26-34.

88.)    A kelet-nyugati kapcsolatok és az energiaszektor. Világgazdaság, XVI. évf.,  111. (3865.) szám, 1984. VI. 12., p. 6.

89.)    Az amerikai gazdaságpolitika és világgazdasági következményei. Társadalmi Szemle, XXXIX. évf., 1984. 6. szám, pp. 62-69.

90.)    Irányzatok a világ gyógyszeriparában. Iparpolitikai Tájékoztató,  XXI. évf., 1984. 6. szám, pp. 31-41.

91.)    Sorozatnagyság és szakosodás. Figyelő, XXVIII. évf., 1984. VII. 12., 28. szám, pp. 8.

92.)    A fejlődő országok iparpolitikája. Népszabadság, XLII. évf., 167. szám, 1984. VII. 18., p. 10.

93.)    Önmagát túlélt struktúra. A nyugatnémet szénbányászat gondjai. Világgazdaság, XVI. évf., 137. szám, 1984. VII. 18., p. 6.

94.)    Viták az agrárkereskedelemben. Figyelő, XXVIII. évf., 31. szám, 1984, VII. 2. p. 8.

95.)    Ibéria: Felkészülés a belépésre. Figyelő, XXVIII. évf., 33. szám, 1984, VIII. 16. p. 8.

96.)    Lakáspolitika és szerkezeti átalakulás az NSZK-ban. Világgazdaság, XVI. évf.,  176. (3630.) szám, 1984. IX. 12., p. 4.

97.)    Hungary’s Furniture Industry on the World Markets. Marketing in Hungary, 1984.  No. 3., p. 30-33.

98.)    A vezető tőkésországok londoni csúcstalálkozója és annak világgazdasági háttere. Külgazdaság, XXVIII. évf., 1984. 8. szám, pp. 38-51.

99.)    Kamatszínvonal és gazdasági fejlődés. Világgazdaság, XVI. évf.,  186. (3640.) szám, 1984. IX. 26., p. 5.

100.)  A szociáldemokrata kormányzás gazdasági mérlege az NSZK-ban. A Politikai Főiskola Közleményei, 46-47. szám, 1984. 1-2., pp. 18-29.

101.)  Nyugati exportkorlátozó törekvések és a kelet-nyugati kapcsolatok. Világgazdaság, XVI. évf., 207. (3661.) szám, 1984. X. 25., p. 5.

102.)  Vállalati stratégiák a gyógyszeriparban. Figyelő, XXVIII. évf., 47. szám, 1984. XI. 22., p. 8.

103.)  Il problema delle relazioni tra l’Ungheria e la CEE. Europa, Italia Sud-Est Europeo. Istituto Est Europeo ISDEE Trieste, 1984. pp. 137-146.

104.)  A nyugat-európai kis országok bekapcsolódása a nemzetközi munkamegosztásba. Iparpolitikai Tájékoztató, XXI. évf., 1984. 9. szám, pp. 16-26.

105.)  Nemzetközi munkamegosztás – hatékonyság. Propagandista, VIII. évf., 1984. 8. szám, pp. 56-68.

106.)  Szerkezeti átalakulás és viszonylati politika néhány kis tőkés országban. Külgazdaság, XXVIII. évf., 1984. 12. szám, pp. 3-11.

107.)  A kelet-nyugati viszony. A fejlődés alternatívái nyugati szemmel. A Politikai Főiskola Közleményei, 48-49. szám, 1984. 3-4., pp. 3-12.

1985

108.)  Szerkezeti korszerűsödés és acélfelhasználás. Világgazdaság, XVII. évf., 9. (3712.) szám, 1985. I. 15., p. 5.

109.)  Élvonalbeli ágazatok és piacnagyság. Világgazdaság, XVII. évf.,  20. (3723.) szám, 1985. I. 30., p. 4.

110.)  Fajlagos exportárak, versenyképesség, piaci behatolás. Világgazdaság, XVII. évf., 39. (3742.) szám, 1985. II. 26., p. 6.

111.)  Politikai befolyások, gazdasági meghatározók a kelet-nyugati kapcsolatokban a nyolcvanas évek elején. Közgazdasági Szemle, XXII. évf., 1985. 2. szám, pp. 203-212.

112.)  Nyugati stratégiai koncepciók és megvalósításuk a kelet-nyugati gazdasági kapcsolatokban. Külpolitika, XII. évf., 1985. 1. szám, pp. 33-58.

113.)  Economic Relations of the Hungarian  Machine Industry with Western Countries. Hungarian Business Herald, 1985. No. 1., pp. 39-43. Ungarische Wirtschaftshefte, 1985. No. 1., pp. 42-46.

114.)  Vállalati méretek és jövedelmezőség. Világgazdaság, XVII. évf., 71. (4074.) szám, 1985. IV. 16., p. 5.

115.)  Szerkezetváltás és külgazdasági partnerválasztás. Figyelő, XXIX. évf., 21. szám, 1985. V. 23., p. 8.

116.)  Ungarischer Maschinenbau. Handelsblatt, 8.5.1985., Nr. 88., pp. 27-28., Beilage Ungarn

117.)  Irányzatok a magyar-nyugatnémet gazdasági kapcsolatokban. Világgazdaság, XVII. évf., 95. (4098.) szám, 1985. május 22., p. 4.

118.)  Működőtőke-import Portugáliában. Világgazdaság, XVII. évf., 124. (4127.) szám, 1985. VII. 2., p. 4.

119.)  Zbigniew Brzezinski: Hatalom és elv. A nemzetbiztonsági tanácsadó emlékiratai. (Power and Principle. Memoirs of the National Security Adviser 1977-1981) Farrar, Straus, Giroux, New York 1983, 587 lap. Könyvismertetés, Külpolitika, XII. évf., 1985. 3. szám, pp. 148-152.

120.)  Kutatás-fejlesztés és piacszervezet a gyógyszeriparban. Világgazdaság, XVII. évf., 154. (4157.) szám, 1985. augusztus 13., p. 5.

121.)  Export-Oriented Development Strategy and World Economic Crisis: The Case of Hungary. In: Europe at the Crossroads. Agendas of the Crisis. Edited by Stefan A. Musto and Carl Pinkele. Praeger Publishers 1985, pp. 273-279.

122.)  Gazdasági növekedés és műszaki fejlődés. Néhány következtetés a szerszámgépipar példáján. Világgazdaság, XVII. évf., 163. (4166.) szám, 1985. augusztus 28., p. 5.

123.)  Somogyi Dorottya: A fejlett tőkésországok exportpolitikája. Könyvismertetés, Külgazdaság,  XXIX. évf., 1985. 8. szám, pp. 75-76.

124.)  Gazdasági növekedés, értékrealizálás, reklám. Világgazdaság, XVII. évf., 194. (4197.) szám, 1985. október 10., p. 7.

125.)  Einige Kernpunkte der Wirtschaftsreform in Ungarn. INNOVATION, Die AIESEC-Zeitschrift für Wirtschaft und Gesellschaft. 1985. október, Nr. 1., pp. 4-6.

126.)  Hol tart a magyar gyógyszeripar? I-II. Világgazdaság, XVII. évf., 197-198. (4200-4201.) szám, 1985. X. 15-16., p. 5.

127.)  Nemzetközi kereskedelem, világgazdasági környezet és exportteljesítmények. Pénzügyi Szemle, XXIX. évf., 1985. 11. szám, pp. 865-872.

128.)  The State Sector, Domestic and Foreign Private Capital in Southern Europe in the Seventies. In: Stefan Musto (ed.): Endogenous Development: A Myth or a Path? Problems of Economic Self-Reliance in the European Periphery, German Development Institute,Berlin, EADI-Book Series, No. 5., Tilburg Development Research Institute, Tilburg University,1985, pp. 75-91.

129.)  André Bénard (szerk.): A vállalatok szavazata: Világra nyitott Európa. Jelentés a protekcionizmusról és az Európai Közösségről  (Das Votum der  Unternehmen: Ein weltoffenes Europa, Bericht über Protektionismus und die Europäische Gemeinschaft), Institut der deutschen Wirtschaft, Köln, 1984. XXIX és 81 lap. Könyvismertetés, Külpolitika, XII. évf., 1985. 5. szám, pp. 149-152.

130.)  Védelmi politika a nyugat-európai kis országokban és az összeurópai folyamatok. Politika – Tudomány, 1985. 2. szám, 34-48. lap.

131.)  Gazdasági meghatározók, politikai befolyások a kelet-nyugati gazdasági kapcsolatokban a világgazdasági korszakváltás körülményei között. In: A kelet-nyugati gazdasági kapcsolatok és a magyar gazdaság, TIT Országos Központ, 1985., pp. 22-33.

132.)  A Világbank 1985. évi jelentéséről (Weltentwicklungsbericht 1985, Auslandskapital und Entwicklung, Kennzahlen der Weltentwicklung), Weltbank, Washington, D.C. USA 1985, 275 lap. Könyvismertetés, Politika – Tudomány, 1985. 3-4. szám, pp. 260-264.

1986

133.)  A szolgáltatások a nemzetközi gazdasági kapcsolatokban. Külgazdaság, XXX. évf., 1986. 1. szám, 33-46. lap

134.)  Világgazdasági erőviszonyok, nemzetközi befolyás és gazdaságpolitika a nyolcvanas években: a fejlett tőkésországok. Külpolitika, XIII. évf., 1986. 1. szám, pp. 64-84.

135.)  Fajlagos exportárak és külgazdasági partnerválasztás. Világgazdaság, XVIII. évf., 66. (4316.) szám, 1986. április 8., p. 4.

136.)  Gazdasági kapcsolatok Magyarország és a fejlett tőkésországok között I-II-III-IV. Világgazdaság, XVIII. évf., 71-712, 76-77. szám, 1986. április 15-16. és 22-23., p. 4.

137.)  Ungarische Aussenwirtschaftsstrategie. Ungarische Wirtschaftshefte, 1986. 1. szám, pp. 11-16.

138.)  Gazdasági helyzetértékelés, gazdaságpolitikai célok és eszközök az NSZK-ban a hetvenes és a nyolcvanas években. Pénzügyi Szemle, XXX. évf., 1986. 5. szám, pp. 378-387.

139.)  Ágazati cserearányok és szakosodási politika az NSZK-ban. Világgazdaság, XVIII. évf., 100. (4350.) szám, 1986. május 28., p. 5.

140.)  A spanyol ipar fejlődése és az iparpolitika tapasztalatai a nyolcvanas években. Ipargazdasági Szemle, 1986. 1. szám, pp. 89-100.

141.)  Hungary and the Division of Labour in the World’s Pharmaceutical Industry. Hungarian Business Herald, 1986. No. 2., pp. 21-24.

142.)  Ágazati áralakulás a tőkés viszonylatú  magyar külkereskedelemben I-II. Világgazdaság, XVIII. évf., XVIII. évf., 155-156. (4405-4406.) szám, 1986. augusztus 12-13., p. 4.

143.)  Szolgáltatások és jövedelmezőség. Világgazdaság, XVIII. évf., 169. (4419.) szám, 1986. szeptember 3., p. 4.

144.)  Magyarország gazdasági kapcsolatai a fejlett tőkésországokkal. Külpolitika, XIII. évf., 1986. 3. szám, pp. 76-86.

145.)  Gazdasági kapcsolatok – politikai konzekvenciák: a szovjet-nyugatnémet viszony a hetvenes és a nyolcvanas években. Politika – Tudomány, 1986. 1-2. szám, pp. 39-55.

146.)  Nemzetközi árirányzatok, szakosodási lehetőségek a hetvenes és a nyolcvanas években. Közgazdasági Szemle, XXXIII. évf., 1986. 11. szám, pp. 1350-1363.

147.)  Kutatás-fejlesztés és piaci szervezet. Népszabadság, XLIV. évf., 1986. XII. 10., p. 10.

148.)  Nyugati külgazdasági politika a szocialista országokkal szemben: a koordinálás mechanizmusai. Politika – Tudomány, 1986. 4. szám, pp. 80-92.

149.)  Erők és érdekek. Nyugati stratégiai koncepciók és megvalósításuk a kelet-nyugati gazdasági kapcsolatokban. Zrínyi Katonai Kiadó, Bp., 1986. 192 lap.

1987

150.)  Technológia-transzfer és technológiaimport-politika Írországban a nyolcvanas években. Pénzügyi Szemle, XXXXI. évf., 1987. 1. szám, pp. 61-71.

151.)  Magyarország és a fejlett tőkés országok közötti kapcsolat fejlesztésének stratégiai kérdései. Megjelent: Kádár Béla (szerk.): Magyar külgazdasági stratégia a nyolcvanas években. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1987., 130-171. oldal.

1988

152.)  Németország Szociáldemokrata Pártja gazdasági  programjának fő vonásai és realitása. Politika – Tudomány, 1988. 1. szám, pp. 23-38.

153.)  Long-Term Cooperation Possibilities with the Federal Republic of Germany. Hungarian Business Herald, 1988. 2. szám, pp. 18-20. Perspektiven in der Zusammenarbeit zwischen Ungarn und der Bundesrepublik Deutschland. Ungarische Wirtschaftshefte, 1988. Nr. 2., pp. 17-20.

154.)  Spanyolország rövid távú konszolidációs politikája. Pénzügyi Szemle, XXXII. évf., 1988. október, pp. 779-790.

155.)  Development Trends in Hungary’s Agriculture  for the Nineties. Hungarian Business Herald, 1988. No.. 4. pp. 37-40. Die ungarische Landwirtschaft in den neunziger Jahren. Ungarische Wirtschaftshefte, 1988/4., pp. 38-41.

156.)  Az NSZK kormánypártok gazdasági programjainak cél- és eszközrendszere a nyolcvanas években. Külpolitika, XV. évf., 1988. 5. szám, pp. 84-97.

157.)  Magyar exportteljesítmények az NSZK piacán. Gazdaság, XXV. évf., 1988. 3. szám, pp. 122-134.

158.)  Entwicklungstendenzen der ungarischen Landwirtschaft in den siebziger und achtziger Jahren. Perspektiven für die neunziger Jahre. In: Wirtschaftsbeziehungen zwischen Bayern und Ungarn. Dokumentation des Studienzentrums für Ost-West-Probleme e. V. München, 1988, pp. 30-37.

1989

159.)  Technológia-transzfer és gazdasági fejlődés a kis nyugat-európai országokban. In. Technológia-transzfer, tőkeáramlás, világpiaci viszonyok. OTKA program, műhelytanulmányok 4. MSZMP Politikai Főiskola Világgazdaságtan Tanszék, Budapest, 1989, pp. 135

160.)  -A jóléti állam a költségvetési és adópolitikák tükrében. Tervgazdasági Fórum, V. évf., 1989. 1. szám, pp. 10-22.

161.)  Europäisch handeln. Der mögliche Beitritt Ungarns zur EFTA. InnoVatio, Vol. 5., 1989. Nr. 5/6. pp. 22-23.

162.)  Current Trends in Economic Performance of the Developed and the Developing Countries. Development and South-South Cooperation, Volume 8, June 1989, pp. 31-39.

163.)  Izikné Hedri Gabriella: Egy megállapodás története – Magyarország és az Európai Közösség. Kossuth Könyvkiadó, 1988. 112 lap. Könyvismertetés, Külpolitika, 1989. 4. szám, pp. 143-146.

164.)  Jobb is lehetett volna! Külgazdasági teljesítmények 1987-1989-ben. Figyelő, XXXIII. évf., 50. szám, 1989. december 14., p. 8.

165.)  A regionális  fejlődés hajtóerői az NSZK-ban: gazdaságpolitikai lehetőségek és korlátok. Ipargazdasági Szemle, XX. évf., 1989. 3. szám, pp. 45-55.

166.)  Mihályi Péter: Az NSZK gazdaságpolitikája. Könyvismertetés, Ipargazdasági Szemle, XX. évf., 1989. 3. szám, pp. 98-101.

167.)  Possibilities and Prospects for Cooperation between East European Socialist Countries and NIC’s. The Korean Journal of International Studies, Vol. XX., No. 2., Summer 1989. pp. 223-233.

1990

168.)  A világgazdasági környezet: csökkenő árak, emelkedő kamatok. Figyelő, XXXIV. évf., 5. szám, 1990. február 1. p. 6.

169.)  Ungarische Liberalisierung. Widersprüchliche Erfordernisse bei politischen und  wirtschaftlichen Reformen. Die Politische Meinung, 35. Jg., März/April 1990. Nr. 249.  pp. 63-67.

170.)  Stratégiai tervezés a Koreai Köztársaságban. Tervgazdasági Fórum, VI. évf., 1990. 1. szám, pp. 138-145.

171.)  RGW und EG – Perspektiven der künftigen Beziehungen aus  ungarischer Sicht. In: Rudolf Welzmüller (Hrsg.): Marktaufteilung und Standortpoker. Veränderungen in der Weltmarktregion Europa. Europahandbuch für Arbeitnehmer. Bund Verlag 1990, pp. 339-352.

172.)  Gazdaságpolitikai célok, irányítástechnikai tapasztalatok és a vállalati szféra a gyorsan iparosodó ázsiai sikergazdaságokban. Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár, Budapest 1990, pp. 153.

173.)     Die Entwicklung der ungarischen Wirtschaft 1945-1988. In: Heiner Timmermann (Hrsg.): Ungarn nach 1945. Dadder Verlag, 1990, pp. 187-200.

1991

174.)     Remények helyett realitást. Válasz a FIDESZ külgazdasági szakértőinek 1-2. Magyar Hírlap, 1991. május 28-29. p. 8.

175.)     Investitionen von aktivem Auslandskapital in Ungarn. Ungarische Wirtschaftshefte 1991, Nr. 1. pp. 16-18.

176.)     Tervszerű csoda. Állam és gazdaság Dél-Koreában. Heti Világgazdaság, XIII. évf., 38. (643.) szám, 1991. szeptember 21. p. 46. és p. 48.

1992

177.)     Der Aussenhandel Ungarns beim Übergang zur Marktwirtschaft. In: Der Aussenhandel Mittel- und Osteuropas beim Übergang zur Marktwirtschaft. Internationale Arbeitstagung 21. November 1991., Institut für Angewandte Wirtschaftsforschung e. V. , Berlin, Januar 1992, pp. 99-115.

178.)     Külföldi tőkebefektetési lehetőségek Magyarországon – a versenyelőnyök fő összetevői. In: Vissza Európába, Gondolatok Magyarország integrációs lehetőségeiről. Magyar Hitel Bank Rt. Marketing Főosztálya, Budapest, 1991, pp. 32-37. Possibilities for foreign capital investments in Hungary – main components of comparative advantages. The Marketing Department of Magyar Hitel Bank Rt. Budapest, 1991, pp. 36-42.

179.)     Chancen für den Export. EG-Magazin  Zeitschrift für den Binnenmarkt Nr. 1/2, 1992,  p. 46.

180.)  Die Wirtschaftsstruktur der mittel- und osteuropäischen Länder beim Übergang zur Marktwirtschaft. Marktforschung und Management, Zeitschrift für marktorientierte Unternehmens-politik, 1. Quartal 1992, 36. Jahrgang pp. 4-8.

181.)     Symmetrie und Dynamik. Die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Österreich und Ungarn haben sich – zumindest aus ungarischer Sicht – äusserst positiv entwickelt. Industrie, Die Wochenzeitschrift für Unternehmen und Führungskräfte, 92. Jahrgang, Nr. 28/29 8.7.1992, pp. 24-25.

182.)     Miklós Losoncz – Gábor Papanek – Ádám Török: Structural Adjustment, Changes of Export Markets, Support for Technical Development. Economic Research Institute Economic Trends and  Research Summaries 1991, No. 4., pp. 29.

183.)     Investitionen des Auslandskapitals in Ungarn. Ungarische Wirtschaftshefte 1992/2, pp. 37-41. Direct Investments by Foreigners in Hungary, Hungarian Business Herald 1992/2 pp. 37-41.

184.)     The main trends of Hungarian imports in the early nineties. Hungarian Business Herald, 1992/3-4.,pp. 24-28. Wichtigste Tendenzen in Ungarns Import Anfang der 90er Jahre. Ungarische Wirtschaftshefte, 1992/3-4., pp. 25-29.

185.)     Miklós Tengerdi (írói név): Iran – Hungary’s partner No.1. in the developing  world.  Hungarian Business Herald, 1992/3-4., pp. 48-50.  Miklós Tengerdi: Iran: Ungarns erster Entwicklungspartner. Ungarische Wirtschaftshefte, 1992/3-4., pp. 53-56.

1993

186.)     EK-társulás: Ratifikálások után. Figyelő, XXVII. évf., 1. szám, 1993. január 7., p. 28.

187.)     Nach der Ratizifierung: Assoziierungsvertrag zwischen Ungarn  und der EG. Ungarische Wirtschaftshefte, 1993/1, pp. 11-13. After the Ratification: The Association Agreement Hungary – EC. Hungarian Business Herald 1993/1, pp. 10-12.

188.)     Enomic Relations between Hungary and the Republic of Korea. Hungarian Business Herald, 1993/2 pp. 26-28. Wirtschaftsbeziehungen zwischen Ungarn und der Republik Korea. Ungarische Wirtschaftshefte, 1993/2, 27-29.

189.)     Der Übergang zur Marktwirtschaft in Ungarn – eine Zwischenbilanz. In: Marktwirtschaft in  Osteuropa, Hrsg. Hans Besters.  Gespräche der List-Gesellschaft e.V., N.F. Band 15. Nomos Verlagsgesellschaft Baden-Baden, pp. 155-167.

190.)     Assistance to the Transition Economies and North-South  Cooperation. In: Jozef M. van Brabant (ed.): The New Eastern Europe and the World Economy, Westview Press, Boulder, San Francisco,  Oxford, 1993, pp. 141-156.

191.)  The impact of Hungarian economic reforms on the competitive position of developing countries in the East. Journal of Development Planning, No. 23., 1992, The Revolutions in the East and Their Implications for Developing Countries, United Nations, New York, 1993, pp. 225-252.

192.)     HUNGARY Progressing towards a market economy. Industrial Development Review Series. Published by Blackwell Publishers for the United Nations Industrial Development Organization  1993, pp. 220. Contributions to Chapters I., II., and III.

193.)     Vállalati stratégiák és a technológia nemzetközi áramlása a  gyógyszeriparban, Ipargazdasági Szemle, 1993. 1. szám, pp. 64-81.

194.)     A Magyarország és az EFTA közötti szabadkereskedelmi egyezmény. In: Izikné Hedri Gabriella és Palánkai Tibor (szerk.): Az Európai Közösség és Magyarország az 1990-es évek közepén. AULA Kiadó 1993, pp. 198-214.

195.)     Mit kell tudni Magyarország szabadkereskedelmi megállapodásairól? Új Magyarország, 1993. április 13., NGKM melléklet, p. 6.

1994

196.        Die Beziehungen zwischen  Ungarn und der EFTA. Ungarische Wirtschaftshefte, 1994/2., pp. 43-45.     Hungary and EFTA. Hungarian Business Herald, 1994/2, pp. 42-44.

197.        A magyar vállalatok és az Európai Unió. Figyelő, XXVIII. évf., 48. szám, 1994. december 1. p. 16.

198.        Hungaryand the European integration. In: Zoltán Hajdú and Gyula Horváth: European Challenges and Hungarian Responses in Regional Policy. Centre for Regional Studies Hungarian Academy of Sciences Pécs 1994, pp. 101-107.

1995

199)       A magyar vállalatok és az Európai Unió.      Ipargazdasági Szemle, XXVI. évfolyam, 1995/1-2., 113-128. oldal.

200)       A második kosár: a gazdasági dimenzió. In: Dunay Pál – Gazdag Ferenc (szerk.): A Helsinki folyamat: az első húsz év. Tanulmányok és dokumentumok, Stratégiai és védelmi Kutató Intézet, Magyar Külügyi Intézet, Zrínyi Kiadó Budapest, 1995, 123-147. Oldal

201)       Üzleti környezet az Európai Unióban. In: Új utak a közgazdasági, üzleti és társadalomtudományi képzésben, Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Jubileumi Konferencia, Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem, 1995, II. kötet, 626-632. oldal

1996

202.)  Az innováció, A külpiaci fellépés. In: Vállalkozásgazdaságtan, Budapest, 1996, tankönyv a Kereskedelmi,Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Főiskola hallgatói számára, pp. 281-290. és pp.       333-343.

203.)  Hungary’s Economy Surveyed: Out of the woods at last? The Hungarian Economy, Volume 24, Number 1,1996, pp. 3-4.

204.)  Hirschler András – Kováts Kornél – Krekó László – Kvasinger Klára – Losoncz       Miklós: Phare segélyprogram Magyarországon, ITD Hungary, 1996, 190 lap

205.)  Investment Brief Hungary 1996. pp. 21., Published by the Information Service of the Ministry of Industry and Trade, Budapest, September1996. Trendbericht für anleger Ungarn 1996, pp. 21, Publikation der Infornmationsdienst des Ministeriumms für Industrie und Handel, Budapest, September 1996

206.)  Világgazdaságtan I-II, Távoktatási tankönyv, Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Főiskola, Budapest, 1996., 87, illetve 71 oldal.

207.)  Európai Unió. Országtanulmányok külkereskedők részére. Az Európai Unióra vonatkozó fejezet. ITD Hungary, Budapest, 1996 (Számítógépes lemezen terjesztve.)

208.)  A piacgazdaságba való átmenet és a verseny (De-monopolization and Competition in Post-Communist Economies) Demonopolizáció és versenypolitika a a volt szocialista országokban; Szerkesztette: Ben Slay, Westview Press Inc., A Division of Harper Collions Publisher Inc. 245 oldal, Könyvismertetés, Külgazdaság, 1996. 12. szám, 70-72. oldal

209.)  Az angol nyelvű oktatás és szakdolgozat-írás tapasztalatai a Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Főiskolán, In: Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Főiskola Tudományos Közlemények I. Budapest, 1996, 126-131. oldal

210.) A gyógyszeripar és az Európai Unió, Struktúrák, Szervezetek, Stratégiák,   Ipargazdasági Szemle, XXVII. évf., 1996. 4. szám, 28-45. oldal

211.)  A külpolitika és a külgazdaság harmonizálása: célok, eszközök, követelmények In:    Külpolitika és modernizáció: stratégiák és eszközök, BIGIS és a PEW Alapítvány tanulmánykötete, szerkesztette Zsinka László, Közszolgálati Tanulmányi Központ, 1996, 189-211. oldal

1997

212.)  Investment Brief Hungary 1997. pp. 21., Published by the Information Service of the Ministry of Industry and Trade, Budapest, May 1997.

213.) Az EU egységesülő földgázpiaca és Magyarország mozgástere a csatlakozás kapcsán. 3. gázkereskedelmi konferencia, Előadások, Tihany, 1997. Május 26-28., MONTAN-PRESS, 1997, pp. 43-5

214.)  Az EMU lehetséges hatásai a kívül maradottak szempontjából. Európai Tükör, 1997. II. évfolyam, 5. szám, október, pp. 6-20.

1998

215.)     A nemzetközi szolgáltatáskereskedelem irányzatai Közép-Európában és az EU földrajzi perifériáján. Európai Tükör, 1998. III. évfolyam, 2. szám, április, pp. 21-33.

216.)     Vetélytársak a világgazdaságban (Az euro világgazdasági jelentőségéről). Magyar Hírlap, 1998. április 29., 11. oldal

217.)      Prognózis kis bizonytalanságokkal. Piac & Profit Üzleti Magazin, 1998/9. szám, 72. oldal.

218.)     Bankok, vállalatok, fogyasztók (Felkészülés az euróra) Cégvezetés, VI. évfolyam, 1998. 10. szám, 82-86. oldal

219.)     Új világpénz (Dezséri Kálmánnal közösen) Cégvezetés, VI. évfolyam, 1998. 10. szám, 87-91. oldal

220.)     A hozzáadottérték-adó az EU-ban. Adó (A pénzügyi kormányzat lapja) XII. évfolyam, 12. szám, 1998. október, 55-57. oldal

221.)     A jövedéki adók az EU-ban. Adó (A pénzügyi kormányzat lapja) XII. évfolyam, 13. szám, 1998. november, 55-58. oldal

222.)     Az euró bevezetése és a magyar vállalatok, Pénzforrás, 1998. 3. szám, 139-140. oldal

1999

223.)     Előnyök és hátrányok mérlegelése (Csekély mértékben nőnek a magyar áruk piacra jutási esélyei) Magyar Nemzet, Gazdaság melléklet, 1999. január 15., 2. oldal

224.)     Közvetlen adózás az Európai Unióban. Adó (A pénzügyi kormányzat lapja) XIII. évfolyam, 1-2. szám, 1999. január, 24-27. oldal

225.)     A brazil válság és nemzetközi hatása, Világgazdaság, XXXI. évf., 23. (7533.) szám, 1999. február 3., 12. oldal

226.)     Váltási szabályok (euró), Piac és profit, 1999. 3. szám, 23-25. oldal

227.)     Se nem kényszer, se nem tiltás, Piac és profit, 1999. 3. szám, 25-27. oldal

227.)     A biztonság ára, Népszava, 1999. március 1., 7. oldal

228.)    A DJIA és a jegenyefák, Világgazdaság, 1999. április 8., 14. oldal

229.)    Nyugat-európai integráció (tankönyv), Modern Üzleti Tudományok Főiskolája TRI-MESTER Bt., Tatabánya, 1999, 216 oldal

230.)    Mi lesz veled, euró?, Világgazdaság, 1999. április 21., 12. oldal

231.)    A defláció veszélyezteti az árstabilitást. A gazdasági és monetáris unió megvalósításának és az euró bevezetésének tapasztalatai, Magyar Nemzet, Gazdaság, 1999. április 23., 1. oldal

232.)    Az euró bevezetésének eddigi tapasztalatai, Pénzforrás, V. évfolyam, 1999. 2. szám, 263-264. oldal

233.)    A világpiaci olajárról Magyar Nemzet, 1999. június 4.

234.)    Monetáris unió: hatásvadászat, Euró után, Piac & Profit, 1999. augusztus, 54-56. oldal

235.)    A gazdasági és monetáris unió és a vállalatok, Vezetéstudomány, XXX. évfolyam, 1999. 7-8. szám, 38-45. oldal

236.)    Felkészülés az EU-csatlakozásra – vállalati nézőpontból, Pénzforrás, V. évfolyam, 1999. 3. szám, 189. oldal

237.)    A közösségi támogatáspolitika és Magyarország, Közgazdasági Szemle, XLVI. évf., 11. szám, 1999. november, 1030-1038. oldal

238.)    A dollár/euró árfolyam kilátásai, Világgazdaság, 1999. október 19., 12. oldal

239.)    Betegnek mondható-e az euró?, Világgazdaság, 1999. december 14., 12. oldal

240.)    A közösségi támogatáspolitika Magyar Gyáripar, 1999. december, 21-23. oldal

2000

241.)   Mennyire beteg az euró?, Világgazdaság, 2000. május 9., 12. oldal

242.)   Nem félünk a(z amerikai) farkastól, Világgazdaság, 2000. május 17., p. 12.

243.)   Árbuborék a kőolaj világpiacán, Magyar Hírlap, 2000. szeptember 20., 7. oldal

244.)   Gyengül-e tovább az euró?, Magyar Hírlap, 2000. szeptember 29., 7. oldal

245.)   Az internet és a marketing, http://www.penz-profit.hu  Új gazdaság, 2000. október

246.)   Az elnökválasztás és az amerikai részvénypiac,http://www.tozsdeforum.hu Makrog. elemzés, 2000. október 9.

247.)   A vállalkozások és az EU-csatlakozás, Cégvezetés, VII. évfolyam, 10. szám, 2000. október, 109-112. oldal

248.)   Magyarország a világ élvonalában, Magyar Gyáripar, XL. évfolyam, 3. szám, 2000. szeptember, 3-8. oldal

249.)   A Wall Street és az amerikai elnökválasztás, http://www.tozsdeforum.hu, Makrog. elemzés, 2000. október 20.

250.)   Erősödhet-e az euró?, Világgazdaság, 2000. október 25., XXXII. évfolyam, 207. (7971.) szám, p. 12.

251.)   Kinek olcsó a kőolaj?, Magyar Hírlap, 2000. október 28., p. 7.

252.)   A részvénytulajdonosok és az amerikai elnökválasztás,http://www.tozsdeforum.hu, 2000. október 31.

253.)   Az amerikai elnökválasztás és a gazdaság, http://www.tozsdeforum.hu2000. november 3. Makrog. elemzés

254.)   Bush és Gore portfoliója, http://wwwtozsdeforum.hu 2000. november 7., Makrog. elemzés

255.)   Feltámad-e az euró?, Világgazdaság, XXXII. évfolyam, 225. (7989.) szám, 2000. november 21., 12. oldal

256.)   A vállalati adóterhek alakulása, Világgazdaság, XXII. évfolyam, 237. (8001.) szám, 2000. december 7., 12. oldal

257.)   A világgazdaságnak majdnem mindegy (Az amerikai elnökválasztásról), Magyar Hírlap, 2000. december 19., 7. oldal

258.)   Lesz-e év végi és év eleji árfolyam-emelkedés azt amerikai részvénypiacon? http://wwwtozsdeforum.hu, 2000. december 27., Makrog. elemzés

259.)   A közösségi támogatáspolitika és Magyarország, Az Európai Unió évkönyve, 1999-2000, DHV Magyarország – Osiris, Budapest, 2000, 232-242. oldal

260.)   Világgazdasági perspektívák 2001-re, Magyar Hírlap, 2000. december 29., 7. oldal

261.)   A külföldi működőtőke-import eredményei, Követelmények és válaszok a globális kihívásokra, Magyar Gyáripar, XL. évfolyam, 4. szám, 2000. december, 10-14. oldal

2001

262.) Mitől erősödik az euró?, Világgazdaság, XXIII. évf., 2001. január 24., 12. oldal

263.) Bevándorlási politika az EU-ban. Magyar Hírlap, 2001. február 13., 7. oldal.

264.) Vállalatirányítási filozófiák és a mikro-, makrogazdasági teljesítmények, BOSS (Business Online Siker, Stílus), 2001. február, 35-38. oldal.

265.) Magyarország vonzerejének fenntartása, Világgazdaság, XXIII. évf., 2001. február 15., 12. oldal.

266.) A Fed kamatlábcsökkentéseink háttere, Világgazdaság, 2001. február 28., 12. oldal.

267.) Az EU-csatlakozás várható hatása a külföldi működőtőke-importra Magyarországon. Európai Tükör, VI. évfolyam, 2001. 1. szám, 66-83. oldal.

268.) Ösztönzött vezetők. Cégvezetés, IX. évfolyam, 3. szám, 2001. március, 145-147. oldal.

269.) Lobbizás az Európai Unióban, BOSS (Business Online Siker Stílus), 2001. március, 43-46. oldal.

270.) Mi várható az amerikai részvénypiacon rövid távon?http://www.tozsdeforum.hu 2001. április 2.

271.) A magyar munkaerő-költségek nemzetközi összehasonlításban. BOSS (Business Online Siker Stílus), 2001. április, 42-47. oldal.

272.)A főbb gazdasági szereplők és az EU-csatlakozás. Vezetéstudomány, XXXII. évfolyam, 2001. 4. szám, 31-45.- oldal.

273.) Medve-bika párharc az USA-ban. Világgazdaság, XXXIII. évf., 71. (8086.) 2001. április 12., 12. oldal.

274.) A Fed kamatlábcsökkentésének néhány várható hatása.http://tozsdeforum.hu, Makrogazdasági elemzések. 2001. április 19.

275.) Miért nem erősödik az euró? Világgazdaság, XXIII. évf., 2001. május 10., 12. oldal.

276.) Magyar vállalatok külföldi működőtőke-exportja. Magyar Gyáripar, XLI. évfolyam, 2. szám, 2001. április, 20-22. oldal.

277.) Munkaerő-mobilitás az EU-ban és Magyarország. BOSS Business Online, Siker, Stílus, 2001. május, 49-52. oldal.

278.) Magyarország EU-csatlakozása és az energiaárak. Külgazdaság, XLV. évfolyam, 2001. 5. szám, 21-33. oldal.

279.) EMU és az árak. BOSS Business Online, Siker, Stílus, 2001. június, 58-59. oldal.

280.) Amerikai gazdasági és részvénypiaci kilátások. http://tozsdeforum.hu2001. június 18.

281.) A nizzai szerződés és Írország. Magyar Hírlap, 2001. június 28., 7. oldal.

282.) Vállalati költségszerkezet és részvénypiaci trendek az USA-ban.http://tozsdeforum.hu, 2001. június 25.

283.) A magyar árfolyamrendszer és az EMU. BOSS Business, Online, Siker, Stílus, 2001. július, 39-41. oldal.

284.) Regionális és támogatáspolitika az EU-ban. BOSS Business, Online, Siker, Stílus, 2001. augusztus, 47-52. oldal.

285.) A Gazdasági és Monetáris Unió és Magyarország nemzetközi versenyképessége. Európai Tükör, 2001. VI. évfolyam, 4. szám, 65-85. oldal.

286.)A Gazdasági és Monetáris Unió és Magyarország nemzetközi versenyképessége. Gazdaság, 2001. tavasz-ősz.

287.) Magyarország nemzetközi versenyképessége. BOSS Business, Online, Siker, Stílus, 2001. augusztus, 44-48. oldal.

288.) Az USA elleni támadás és a részvénypiac. http://tozsdeforum.hu 2001. szeptember 14.

289.) Megrendítheti-e a világgazdaságot a terrortámadás? Kulcskérdés a bizalom helyreállítása. Magyar Hírlap, 2001. szeptember 15., 18. oldal.

290.)Magyarország ár- és bérszínvonala. BOSS Business, Online, Siker, Stílus, 2001. szeptember, 37-41.oldal.

291.) Sokáig mozoghat a kőolaj ára a 22-28 dolláros sáv alján. Magyar Hírlap, 2001. október 9., 20. oldal.

292.)Competitiveness 2000 an International Comparison of Hungarian Productivity. The Hungarian Investment and Trade Development Agency, 2001, pp. 16. Wettbewerbsfähigkeit 2000 Die ungarische Produktivität im internationalen Vergleich. Ungarische Investitions- und Handelsförderungs Gemeinnützige Gesellschaft, Budapest, 2001, pp. 16.

293.)Az Európai Unió. Rómától Budapestig. TRI-MESTER, Tatabánya, 2001, 174 oldal. Lektorálta Majoros Pál.

294.) Európai pénzügyek. BOSS Business, Online, Siker, Stílus, 2001. december, 44-47.oldal.

2002

295.) A globalizáció és Magyarország. Hozzászólás Békesi László cikkéhez. Magyar Hírlap, 2002. január 5., 15. oldal.

296.) Gépkocsipiac és verseny az EU-ban. BOSS Business, Online, Siker, Stílus, 2002. február, 35-39. oldal.

297.) A világgazdaság helyzete és kilátásai. BOSS Business, Online, Siker, Stílus, 2002. március, 41-48. oldal.

298.) A Gazdasági és Monetáris Unió és Magyarország nemzetközi versenyképessége. Az Európai Unió évkönyve, 2001, Osiris Kiadó, Budapest, 2002, 146-167. oldal

299.) Nemzetközi versenyképesség. A termelékenység, a munkaerőköltségek és az árfolyam hatása. Cégvezetés, X. évfolyam, 3. szám, 2002. március, 88-93. oldal.

300.) Barta Judit — Losoncz Miklós — Molnár László — Sulok Zoltán —Skultéty László: Befektetési lehetőségek. Melléklet. Cégvezetés, X. évfolyam, 3. szám, 2002. március, 1-17. oldal.

301.) Valutaárfolyam és politika. Népszava, 2002. március 27., 7. oldal.

302.) Írország és az Európai Unió. BOSS Business, Online, Siker, Stílus, 2002. április, 53-57. oldal.

303.) A közösségi intézményi reformok és az EU-csatlakozás. In: Király Miklós (szerk.): Válaszúton az Európai Unió: Intézményi reformok és csatlakozás. Budapest, 2000. október 26-27.  Európajogi tanulmányok 6. ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Nemzetközi Magánjogi és Európai Gazdasági Jogi Tanszék Jean Monnet Centre of Excellence. Budapest, 2001, 253-263. oldal.

304.) A tőkevonzás fehér foltjai. Népszabadság, LX. évf., 104. szám, 2002. május 6., 19. oldal.

305.) Az EK belső piaca egységesítésének és a gazdasági és monetáris unió megvalósításának hatása az árakra. Európa Fórum, 2001. 1. szám, 17-28. oldal.

306.) A termelékenység alakulása és hajtóerői a kilencvenes években nemzetközi összehasonlításban. Külgazdaság, XLVI. évf., 2002. 3. szám, 58-76. oldal.

307.) Forintárfolyam és a választások. Népszava, 2002. május 8., 9. oldal.

308.) Small and Medium-sized Companies, Globalization and Global Players – Hungary’s Experience. Megjelent: Irena Mladenova (ed.): Competitiveness of the SME Sector in the Global Context. Economic Policy Institute Szófia, 2002, 47-54. oldal.

309.) Európai Unió. CD-ROM. Modern Üzleti Tudományok Főiskolája, Tatabánya, 2002.

310.) Az EU kibővülése és Magyarország. BOSS Business, Online, Siker, Stílus, 2002. május, 39-43. oldal.

311.) Az Európai Unió pénzügyei. Megjelent: Balogh László – Galántainé Máté Zsuzsa – Huszty András – Losoncz Miklós – Solt Katalin: Bevezetés a pénzügyekbe. Makropénzügyek. TRI-MESTER, Tatabánya, 2002, 247-289. oldal.

312.) A recesszió hatásai. Döntésvariációk a vállalatok életben maradásához. Cégvezetés, X. évf., 5. szám, 2002. május, 100-105. oldal.

313.) Gyengül-e tovább a dollár? Népszava, 2002. május 27., 7. oldal.

314.) Gazdaságpolitika és prioritás. Népszava, 2002. június 7., 7. oldal.

315.) A globalizáció hatásai. Cégvezetés, X. évf., 6. szám, 2002. június, 97-101. oldal.

316.) Versenyben a tőkéért. Népszabadság, LX. évf., 2002. június 11., 14. oldal.

317.) Az EU-bővülés kérdőjelei. Népszava, 2002. június 15., 7. oldal.

318.) Viták az Európai Unió jövőjéről. BOSS Business, Online, Siker, Stílus, 2002. június, 49-54. oldal.

319.) A labdarúgó-vb és a gazdaság. Népszava, 2002. június 19., 7. oldal.

320.) Barta Judit – Losoncz Miklós: Az energiaárak és Magyarország EU-csatlakozása. Energetika, X. évfolyam, 2. szám, 2002. április, 38-40. oldal.

321.) A sevillai csúcs tanulságai. Népszava, 2002. június 6., 7. oldal.

322.) Amerikai kérdőjelek. Népszabadság, 2002. június 29., 13. oldal.

323.) Illegális bevándorlás az EU-ba. . Népszava, 2002. július 2., 7. oldal.

324.) Az EMU néhány reálgazdasági hatása. Európai Tükör, VII. évf., 2002. 3. szám, 92-112. oldal.

325.) Infláció, profit és gazdasági növekedés. Népszabadság, 2002. július 13., 13. oldal.

326.) Dollárárfolyam és növekedés. Népszava, 2002. július 17., 7. oldal.

327.) Csillagóra és költségvetés. Népszava, 2002. július 25., 7. oldal.

328.) A dollárárfolyam és a világgazdaság. BOSS Business, Online, Siker, Stílus, 2002. július-augusztus, 39-42. oldal.

329.) Élesedő verseny az autópiacon. Cégvezetés, X. évf., 8. szám, 2002. augusztus, 94-100. oldal.

330.) Lengyelország az EU küszöbén. Népszava, 2002. augusztus 13., 7. oldal.

331.) Árfolyam és növekedés. Népszabadság, 2002. augusztus 21., 13. oldal.

332.) Amerika a világgazdaság motorja. Népszava, 2002. augusztus 24., 7. oldal.

333.) A német választás és a gazdaság. Népszava, 2002. augusztus 29., 7. oldal.

334.) Ír népszavazásra várva. Népszava, 2002. szeptember 9., 7. oldal.

335.) Barta Judit — Losoncz Miklós: A forintárfolyam kilátásai. Cégvezetés, 2002. szeptember, 122-126. oldal.

336.) A tudásalapú gazdaság és Magyarország. BOSS Business, Online, Siker, Stílus, 2002. szeptember, 47-52. oldal.

337.) Német dekonjunktúra: belső és külső okok. Németország, Világgazdaság melléklet, 2002. szeptember, 14. oldal.

338.) Nőnek-e a kőolajárak? Üzleti 7, VII. évf., 40. szám, 2002. október 7., 6.oldal.

339.) Az információs technológiák és az információs társadalom fejlődésének gazdaságpolitikai kezelése. BOSS Business, Online, Siker, Stílus, 2002. október, 37-42. oldal.

340.) Előnyből hátrány. Tőkevonzás: gyors fordulat nem várható. Népszabadság, 2002. november 9., 14. oldal.

341.) Az EU-s felkészülés hiánya apróban a legnagyobb. A vám, a rév és az ördög. Üzleti 7,2002. november 11., 11. oldal.

342.) Az Európai Unió. Rómától Budapestig. Második javított és bővített kiadás. TRI-MESTER, Tatabánya, 2002, 222 oldal.

343.) Tovább gyengül a dollár árfolyama? Üzleti 7, 2002. november 18., 6. oldal.

344.) Integrálódó megoldások. Vállalatirányítás és gazdasági hatékonyság. Cégvezetés, 2002. november, 100-104. oldal.

345.) Spekulációs nyomás alatt a forint? Népszabadság, 2002. november 24., 13. oldal.

346.) Az információs technológiák és az információs társadalom fejlődésének gazdaságpolitikai kezelése. BOSS Business, Online, Siker, Stílus, 2002. november, 55-57. oldal.

347.) Veszélyes inflációcsökkenés. Népszabadság, 2002. december 10., 17. oldal.

348.) Magyarország EMU-csatlakozásának néhány kérdése. Külgazdaság, XLVI. évf., 11. szám, 2002. november, 4-15. oldal.

349.) Biztonság és gazdaság. BOSS Business, Online, Siker, Stílus, 2002. december, 34-37. oldal.

350.) A Marshall-terv. Rubicon, 2002. 9-10. szám, 28-31. oldal.

351.) A magyar EU-csatlakozás kihívásai. Pénzforrás, VIII. évf., 2002. 4. szám, 26-27. oldal.

352.) A magyar versenyképesség néhány tényezője nemzetközi összehasonlításban. In: Halm Tamás (szerk.): Modernizáció és jólét a magyar gazdaságban és társadalomban. A Magyar Közgazdasági Társaság 40. közgazdász-vándorgyűlése. MKT-Világgazdaság, Budapest, 2002, 107-111. oldal.

2003

353.) A csatlakozás mérlege. Népszava, 2003. január 7., 7. oldal.

354.) Ki győzött a forintcsatában? Népszava, 2003. január 24., 7. oldal.

355.) Munkabér és versenyképesség az EU-csatlakozás után. Üzleti7, VIII. évf., 4. szám, 2003. január 27., 11. oldal.

356.) Monetáris és fiskális politika — néhány feszültségforrás az EMU-ban. Európai Tükör, 2003. 1. szám, 82-99. szám, 82-99. oldal.

357.) Túlélési praktikák. Vállalatok a recesszióban. Cégvezetés, 2003. február, 106-109. oldal.

358.) Magyarország EU-csatlakozásának néhány várható hatása. BOSS Business, Online, Siker, Stílus, 2003. február, 49-54. oldal.

359.) A kis országok és az unió. Népszava, 2003. február 20., 7. oldal.

360.) Mélyponton a dollár. Népszabadság, 2003. március 5., 12. oldal.

361.) Az EU-csatlakozás tétje. Népszava, 2003. március 8., Szép szó melléklet, 1. oldal.

362.) Az EU-csatlakozás várható hatásai. Válasz a Külgazdaság körkérdésére az EU-csatlakozás várható közvetlen hatásairól. Külgazdaság, XLVII. évf., 2. szám, 2003. február, 23-28. oldal.

363.) Irak és a világgazdaság. Népszava, 2003. március 12, 7. oldal.

364.) Az iraki háború és a kőolaj. Népszava, 2003. március 21., 7. oldal.

365.) Út a csatlakozásig. Cégvezetés, XI. évf., 4. szám, 2003. április, 102-107. oldal.

366.) A világgazdaság és az unió. Népszava, 2003. április 28., 7. oldal.

367.) Támadás a forint ellen? Népszava, 2003. június 6., 7. oldal.

368.) Speculative Attack Against the Hungarian forint – Preliminary Lessons and Conclusions. Intereconomics, Volume 38, Number 3, May/June 2003, pp. 132-137.

369.) Az EU-felkészülés stratégiája: Tanácsok a vállalatoknak. Üzlet & Siker. 2003/6. július, 22-26. oldal.

370.) Nemzetközi versenyképesség. A magyar gazdaság veszített előnyéből. Cégvezetés, 2003. július, 90-94. oldal.

371.) Hármas nyomás alatt a magyar gazdaságpolitika. Népszava, 2003. július 14., 7. oldal.

372.) A monetáris unióba vezető út. Népszava, 2003. július 25., 7. oldal.

373.) A külgazdaság útjai az unióban. Népszava, 2003. július 31., 7. oldal.

374.) A Survey of the EBRD’s Transition Report 2002. Acta Oeconomica, Vol. 53 (2) pp. 215-219 (2003). Könyvismertetés.

375.) Nyereségadó és versenyképesség. Népszava, 2003. augusztus 8. 31., 7. oldal.

376.) A takarékos költségvetés kérdőjelei. Népszava, 2003. augusztus 25.  7. oldal.

377.) Az EU-csatlakozás és az árak. Drágulási sokk nem várható. Üzleti7, 2003. július 21., 11. oldal.

378.)Gazdaságpolitikai reformok vagy pótcselekvés? Reflexiók Békesi László cikkéhez. Élet és Irodalom, 47. évfolyam, 32.szám, 2003. augusztus 18., 12. oldal.

379.) EU-csatlakozás, adóharmonizáció és Magyarország nemzetközi versenyképessége. Külgazdaság, XLVII. évf., 2003. 9. szám, 59-74. oldal.

380.) Az EU-csatlakozás néhány várható gazdasági hatása. In: Kurtán Sándor – Sándor Péter – Vass László (szerk.): Magyarország politikai évkönyve 2002-ről. Demokrácia Kutatások Magyar Központja Közhasznú Alapítvány, Budapest, 2003, II. kötet, 899-910. oldal.

381.) Viszt Erzsébet — Losoncz Miklós: A kulcsszó: versenyképesség. Cégvezetés, 2003. október, 77-85. oldal.

382.) Az euró árfolyamát alakító tényezők. Európai Tükör, VIII. évfolyam, 2003. 6. szám, 131-147. oldal.

383.) A mérték a lényeg. Üzleti7 2003. 40. szám, 11. oldal.

384.) Támadás a forint ellen. Egy spekuláció természetrajza. Élet és Irodalom, XLVII. évf., 50. szám, 2003. december 12., 3-4. oldal.

385.) Az EU-csatlakozás várható hatásai a versenyképesség alakulására. Európai Tükör Műhelytanulmányok, 93. szám, 2003. november, 41-69. oldal.

386.) Megáll a versenyképesség csökkenése? Napi Gazdaság, 2003. december 31., 3. oldal.

387.) Mit ér az önálló monetáris politika az árfolyam elleni támadásokkal szemben? (Az euró bevezetésének előnyei és hátrányai, az átállást sürgető tényezők értékelése). In: Euró, érvek és ellenérvek. Stratégiai Füzetek, 16. szám, 2003. december, 153-187. oldal.

388.) Az USA és az Európai Unió gazdasági helyzete és növekedési kilátásai. Álláspontok & Dosszié, 16. füzet, VI. évfolyam, 2003. 2. szám, 6-24. oldal.

2004

389.)         Látlelet vagy stratégia? Reflexiók Bokros Lajos 130 pontjához. Élet és Irodalom, XLVIII. évf., 2. szám, 2003. január 9., 1. oldal.

390.)           Vannak-e még tartalékai a pótcselekvésnek? Élet és Irodalom, XLVIII. évf., 3. szám, 2003. január 16., 5. oldal.

391.)           Forintárfolyam és bizalom. Népszava, 2004. január 22., 7. oldal.

392.)           A működő tőke természetrajza. Cégvezetés, 2004. január, 130-134. oldal.

393.)           Városok, árak, bérek. Cégvezetés, 2004. február, 114-118. oldal.

394.)           Európai uniós kihívások és magyar válaszok. Az EU-csatlakozás várható hatásai Magyarország nemzetközi versenyképességére. Osiris Kiadó, Budapest, 2004, 274 oldal.

395.)          Írott, íratlan kényszerek. Az üzleti szféra költségei és az EU-csatlakozás. Üzleti7, IX. évf., 10. szám, 2004. március 16., 11. oldal.

396.)           EU-csatlakozás és gazdaságpolitikai mozgástér. Válasz a Külgazdaság körkérdésére az EU-csatlakozásról. Külgazdaság, 2004. 2. szám, 21-24. oldal.

397.)           Gazdaság- és pénzügypolitika az Európai Unióban. Perfect Gazdasági Tanácsadó, Oktató és Kiadó Részvénytársaság, Budapest, 2004, 160 oldal.

398.)A Stabilitási és Növekedési Paktum kérdőjelei. Európai Tükör, IX. évfolyam, 2. szám, 2004. május, 61-78. oldal.

399.)          Újabb olajválság felé? Élet és Irodalom, XLVIII. évfolyam, 21. szám, 2004. május 21., 3. oldal.

400.)           A külföldi működő tőke áramlását meghatározó néhány tényező és az ösztönzéssel szembeni követelmények az EU-tagság fényében. Külgazdaság, XLVIII. évf., 2004. 5. szám, 20-38. oldal.

401.)           Az EP-választások gazdasági hatásai. Élet és Irodalom, XLVIII. évf., 26. szám, 2004. június 25., 4. oldal.

402.)           Versenyképességünk az Unióban. A lehetőségek kihasználása a cél. Cégvezetés, 2004. június, 92-96. oldal.

403.)           Hungary’s competitiveness in an international comparison — a supply-side approach. Acta Oeconomica, Vol. 54 (2) pp. 201-226 (2004)

404.)           Az új kormány mozgástere és néhány gazdaságpolitikai dilemmája. Élet és Irodalom, XLVIII. évf., 2004. szeptember 3., 5. oldal.

405.)         Magyarország EU-csatlakozása és EU-tagsága. Acta Oeconomica MÜTF, 1. kötet, 2004, Modern Üzleti Tudományok Főiskolája, Tatabánya, 135-175. oldal.

406.)           A befektetések ösztönzésével kapcsolatos magyar érdekek, elképzelések. Megjelent: Inotai András (szerk.): EU-tanulmányok, II. kötet, Nemzeti Fejlesztési Hivatal, Budapest, 2004, 9-61. oldal.

407.)           Az EU-csatlakozás várható hatásai a versenyképesség alakulására. Megjelent: Inotai András (szerk.): EU-tanulmányok, I. kötet, Nemzeti Fejlesztési Hivatal, Budapest, 2004, 117-153. oldal.

408.)           Az amerikai elnökválasztás gazdasági hatásai. Élet és Irodalom, XLVIII. évfolyam, 43. szám, 2004. október 22., 5. oldal.

409.)           A kőolaj szerepe a világgazdaságban stratégiai megközelítésben I. Kül-Világ, I. évfolyam, 2004. 4. szám, http://www.kul-vilag.hu, 22 oldal.

410.)           Fiscal Consolidation in the New EU Member States and their Accession to the EMU. Intereconomics, Volume 39 No. 5, September/October 2004, pp. 247-253.

411.)           Az amerikai hatalom korlátai. Élet és Irodalom, XLVIII. évfolyam, 47. szám, 2004. november 19., 8. oldal.

412.)           A magyar kormányok kőolajjal kapcsolatos politikája az 1990-es évtizedben és a harmadik évezred elején. Politikatudományi Szemle, XIII. évfolyam, 2004. 3. szám, 97-117. oldal.

413.)           Külgazdasági kapcsolatok a múltban. A magyar gazdaság a globalizálódó környezetben. A nemzetközi működő tőke szerepe. Külső egyensúly. Megjelent: Palánkai Tibor (szerk.): Magyar tudománytár. Gazdaság. MTA társadalomkutató Központ, Kossuth Kiadó, Budapest, 2004, 413-470. oldal.

414.)           Az EU-tagállamok gazdasági teljesítménye nemzetközi összehasonlításban — a különbségek néhány oka. Európai Tükör, IX. évf., 9. szám, 2004. december, 9-31. oldal.

2005

415.)           A kőolaj szerepe a világgazdaságban stratégiai megközelítésben II. Kül-Világ, II. évfolyam, 2005. 1. szám, http://www.kul-vilag.hu, 16 oldal.

416.)           Lehet-e gyengíteni a forintot? Élet és Irodalom, XLIX. évf., 8. szám, 2005. február 25., 4. oldal.

417.)          Az Európai Unió Rómától Budapestig. Harmadik bővített, átdolgozott kiadás. TRI-Mester, Tatabánya, 2005, 238 oldal.

418.)          Költségvetés EU-módra. A Stabilitási és Növekedési Paktum módosítása és Magyarország. Élet és Irodalom, XLIX. évf., 2005. április 8., 8. oldal.

419.)           Válasz a Külgazdaság körkérdésére az EU-tagság által támasztott követelményekről. Külgazdaság, XLIX. évf., 2005. 1-2. szám, 26-29. oldal.

420.)           Alkotmányos válság előtt az EU? Élet és Irodalom, XLIX. évf., 2005. május 6., 5. oldal.

421.)           Külföldi működőtőke-import, EU-tagság és versenyképesség. Megjelent: Bognár Károly (szerk.): Sorsfordító esztendő. A 42. közgazdász-vándorgyűlés előadásai, Kiadó: Tas-11 Kft. Budapest, 2005, 273-281. oldal.

422.)           Gazdaság- és pénzügyi politika Magyarország EU-csatlakozása után. Megjelent: Lukács Eszter (szerk.): A Páneurópa mozgalomtól az euróig. Széchenyi István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet, Győr, 2005, 109-145. oldal.

423.)           Hungarian Industry in the European Union. In: Ungarn in der Europäischen Union. Begegnungen. Schriftenreihe des Europa Institutes Budapest, Band 25., Budapest, 2005, Europa Institut, Zentrum für Sozialforschung der Ungarischen Akademie der Wissenschaften, pp. 95-110

424.)           A német reformok és politikai következményeik. Élet és Irodalom, XLIX. évf., 2005. június 17., 5. oldal.

425.)           A francia nem és az EU jövője. Népszava, 2005. június 20., 7. oldal.

426.)           Magyarország gazdasági teljesítménye és versenyképessége nemzetközi összehasonlításban. Álláspontok dosszié, VIII. évf., 1. szám, 33-51. oldal.

427.)           Kilép-e Olaszország a Gazdasági és Monetáris Unióból? Élet és Irodalom, XLX. évf., 27. szám, 2005. július 8., 5. oldal.

428.)           Az EU jövője az alkotmányszerződés elutasítása után. Mozgó Világ, XXXI. évf., 8. szám, 2005. augusztus, 91-96. oldal.

429.)           Kell-e csökkenteni egyoldalúan az üzemanyagot terhelő adókat? Magyar Hírlap, 2005. szeptember 20., 14. oldal.

430.)           A Gazdasági és Monetáris Unióhoz vezető út és a magyar államháztartás. Megjelent: Ünnepi dolgozatok. 15 éves a győri közgazdászképzés. Széchenyi István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet, Győr, 2005, 35-42. oldal.

431.)          A Gyurcsány-kormány gazdaságpolitikájának egy éve. Népszava, 2005. október 1., Szép Szó melléklet, 5. oldal.

432.)           Mi az euróvita tétje? Élet és Irodalom, XLIX. évf., 43. szám, 2005. október 28., 5. oldal.

433.)           Az EU-tagság magyar gazdaságpolitikával szembeni kihívásai. Európai Tükör, X. évf., 10. szám, 2005. október, 3-24.oldal.

434.)           Fenyeget-e pénzügyi válság? Élet és Irodalom, XLIX. évf., 46. szám, 2005. november 18., 3. oldal.

435.)           Kommunikáció a fiskális és monetáris politikában. Élet és Irodalom, XLIX. évf., 48. szám, 2005. december 2., 7. oldal.

436.)           Befektetésösztönzés és regionális versenyképesség Magyarország EU-csatlakozása után. Megjelent: Glück Róbert — Gyimesi Gergely (szerk.): Pécsi Tudományegyetem Közgazdaság-tudományi Kara Regionális Politika és Doktori Iskola Évkönyve 2004-2005, III. kötet, Pécsi Tudományegyetem, Pécs, 2005., 7-16. oldal.

437.)           A gazdasági monetáris unióba való belépés követelményei és a magyar államháztartás. Hitelintézeti Szemle, IV. évf., 2005. 5-6. szám, 30-44. oldal.

2006

438.)           Az EU-költségvetés elfogadásának néhány tanulsága. Élet és Irodalom, L. évf., 1. szám, 2006. január 6., 5. oldal.

439.)           Abba kellene már hagyni. Magyar Hírlap, 2005. január 12., 17. oldal.

440.)           Csodaígéret és realitás. Magyar Hírlap, 2005. január 28., 17. oldal.

441.)           A szavak súlya. Élet és Irodalom, L. évf., 6. szám, 2006. február 10., 3. oldal.

442.)           Paul Roberts: Az olajkorszak vége. Egy bizonytalan világ kezdetén. HVG Könyvek, HVG Kiadói Rt., Budapest, 2004, 309 oldal. Fordította: Árokszállásy Zoltán. Könyvismertetés. Kül-Világ, III. évfolyam, 1. szám, 101-104. oldal. http://www.kul-vilag.hu

443.)           Kik azok a spekulánsok, és miért nem kell féltenünk tőlük az országot? Élet és Irodalom, L. évf., 13. szám, 2006. március 31., 5. oldal.

444.)           Az Európai Unió Rómától Budapestig. Negyedik bővített, átdolgozott kiadás. TRI-Mester, Tatabánya, 2006, 245 oldal.

445.)           Szervezeti súlyképzés a magyar gazdaságpolitikában. Vezetéstudomány, XXXVII. évf., 2006. 4. szám, 10-20. oldal.

446.)           Egyedül nem megy. Konszenzusra van szükség a gazdaságpolitikában. Élet és Irodalom, L. évf., 13. szám, 2006. március 31., 5. oldal.

447.)           Válasz a Külgazdaság körkérdésére az államháztartás, ezen belül a nagy elosztórendszerek reformjáról. Külgazdaság, L. évf., 2006. 3. szám, 33-36. oldal.

448.)           Energiafüggőség és –ellátás Közép- és Kelet-Európában. Az Elemző, 2. évf., 1. szám, 2006. március, 73-88. oldal.

449.)           Energy dependence and supply in Central and Eastern Europe. The Analyst, Vol. 2, No. 1, March2006, pp. 73-88.

450.)           Energy dependence and supply in Central and Eastern Europe. The Analyst, Vol. 2, No. 1, March2006, pp. http://www.euractiv.com/en/energy/analysis-energy-dependence-supply-central-eastern-europe/article-155274

451.)           Vállalati adóterhek és adóverseny a magyar EU-csatlakozás fényében. Megjelent: Rajcsányi Irén (szerk.): EU-tanulmányok, VI. kötet, Nemzeti Fejlesztési Hivatal, Budapest, 2006, 31-57. oldal.

452.)           EU-tagság és hosszú távú fejlesztési súlyképzések Magyarországon. Európai Műhelytanulmányok, 109. szám, 2006. április, 46 oldal.

453.)           Milyen válság? Élet és Irodalom, L. évf., 19. szám, 2006. május 12., 3. oldal.

454.)           Be lehet-e lépni reformok nélkül a Gazdasági és Monetáris Unióba? Megjelent: Tények és tévhitek a társadalomtudományi kutatásban. Széchenyi István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet, Universitas-Győr Kht. Kiadó, 2006, 155-172. oldal.

455.)           Korrekció vagy pénzügyi válságok kezdete? Élet és Irodalom, L. évf., 22. szám, 2006. június 2., 3. oldal.

456.)           Az Új egyensúly programja. Tűzoltás vagy stratégia? Élet és Irodalom, L. évf., 25. szám, 2006. június 23., 3. oldal.

457.)           A magyar versenyképesség forrásai nemzetközi összehasonlításban. Megjelent: Rechnitzer János (szerk.): Átalakulási folyamatok Közép-Európában. Évkönyv 2005. Széchenyi István Egyetem Jog- és Gazdaságtudományi Kar Multidiszciplináris Társadalomtudományi Doktori Iskola, Győr, 2005, 53-60. oldal.

458.)           A Stabilitási és Növekedési Paktum módosítása és Magyarország csatlakozása a Gazdasági és Monetáris Unióhoz. Megjelent: Európa kapujában — perspektívák és elvárások. Nemzetközi konferencia, Budapest, 2004. április 16-17., Institute for Social and European Studies, Budapest, 2006, 56-56-71. oldal.

459.)           A Lisszaboni Stratégia: célok, megvalósítás, következtetések magyar szempontból. Társadalom és Gazdaság, 27. kötet, 1-2. szám, 2005, 111-117. oldal.

460.)           Rögtönzés, sodródás vagy program? Élet és Irodalom, L. évf., 27. szám, 2006. július 7., 4. oldal.

461.)           Ki viseli? A vállalati adók emelésének következményei. Élet és Irodalom, L. évf., 33. szám, 2006. augusztus 18., 5. oldal.

462.)           Konvergencia és GMU-csatlakozás. Miért jó, ha van céldátum? Élet és Irodalom, L. évf., 37. szám, 2006. szeptember 15., 3. oldal.

463.)           A tőke szava(zata). Élet és Irodalom, L. évf., 39. szám, 2006. szeptember 29., 5. oldal.

464.)           Megszorítások, politikai bizonytalanság és lakossági reakciók. Élet és Irodalom, L. évf., 45. szám, 2006. november 10., 4. oldal.

465.)          Az EU eredete és története. Megjelent: Andor László (szerk.): Világgazdaság. 21. századi enciklopédia. Pannonica Kiadó, 251-262. oldal.

466.)           Uniós adóharmonizáció és adóverseny — tanulságok Magyarország számára. Pénzügyi Szemle LI. évfolyam, 2006/4. szám, pp. 474-489.

467.)           EU tax harmonisation and tax competition — lessons to Hungary. Public Finance Quarterly, Volume LI, 2006/4, pp. 483-498.

468.)          A maastrichti árfolyam-kritérium és Magyarország. Megjelent: Lentner Csaba (szerk.): Pénzügypolitikai stratégiák a XXI. század elején. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2007., pp. 139-156.

2007

469.)           Megvették a sztorit. A forinterősödés okai. Figyelő, 1. szám, 2007. január 4-10., 18-19. oldal.

470.)           A reformok kockázatai. Élet és Irodalom, LI. évf., 2. szám, 2007. január 12., 8. oldal.

471.)           Globális pénzügyi válság fenyeget? Élet és Irodalom, LI. évf., 8. szám, 2007. február 23., 6. oldal.

472.)           Döntési helyzetben az MNB? Élet és Irodalom, LI. évf., 13. szám, 2007. március 30., 6. oldal.

473.)           A magyar EU-tagság gazdaságpolitikai kihívásai. TRI-Mester, Tatabánya, 2007, 267 oldal.

474.)          Nyitottságot mindkét irányban! A Nabucco-Kék Áramlat gázvezeték dilemmát Oroszország politikai nyomásgyakorlásra használja ki. Népszabadság, 2007. április 11., 9. oldal.

475.)           A kiigazítás és a reformok néhány tapasztalata. Egyenlítő, V. évfolyam, 2007/4.22-26. oldal.

476.)           A leggyengébb láncszem. Élet és Irodalom, LI. évf., 15. szám, 2007. április 13., 11. oldal.

477.)           Az euró sikere és árnyoldalai. Élet és Irodalom, LI. évf., 24. szám, 2007. június 15., 7. oldal.

478.)           A magyar versenyképesség forrásai nemzetközi összehasonlításban. Megjelent: Viszt Erzsébet (szerk.): Honnan hová? Tanulmányok a versenyképességről. MTA-MEH projekt, MTA Szociológiai Kutatóintézet, Budapest, 2006, 209-243. oldal.

479.)          Nabucco or Blue Stream? Securing Europe’s Supply of Natural Gas. Südosteuropa Mitteilungen, 03/2007, 47.Jahrgang, pp. 20-31.

480.)           Milyen külpolitikai stratégiára van szükség? Élet és Irodalom, LI. évf., 31. szám, 2007. augusztus 3., 8. oldal.

481.)           Amerikai hitelválság. Átmeneti megingás vagy elhúzódó zavarok? Élet és Irodalom, LI. évf., 39. szám, 2007. szeptember 28., 7. oldal.

482.)           A lisszaboni folyamat hozzájárulása Magyarország versenyképességnek javulásához. Megjelent: Farkas Beáta (szerk.): A lisszaboni folyamat és Magyarország. Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar, JATEPress, Szeged, 2007, 94-102.oldal.

483.)           A lex Mol gazdasági kérdőjelei. Élet és Irodalom, LI. évf., 44. szám, 2007. november 2., 7. oldal.

484.)           Csatlakozási (v)álság? Megjelent: Karsai Gábor — Vértes András: Cikkek a cakkokról. Múltelemzés és jövőkép. GKI Gazdaságkutató Zrt., Budapest, 2007, 95-104.oldal.

485.)           Az Európai Unió pénzügyei. Megjelent: Balogh László – Huszty András – Losoncz Miklós – Solt Katalin: Bevezetés a pénzügyekbe. Makropénzügyek. TRI-MESTER, Tatabánya, 2007, 248-293. oldal.

486.)           A világgazdaság az ezredfordulón. Megjelent: Blahó András és munkaközössége: Világgazdaságtan. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2007, 7-30. oldal.

2008

487.)           A vagyonosodással kapcsolatos nemzetközi tapasztalatok. Élet és Irodalom, LII. évf., 2008. január 18., 5. és 12. oldal.

488.)           A fenntartható vállalkozások elősegítése. Vezetéstudomány, XXXIX. évf., 2008. 1. szám, 2-13.oldal.

489.)           Mekkora válság? Élet és Irodalom, LII. évf., 2008. február 1., 5. oldal.

490.)          Az EU-csatlakozás és a magyar kutatás-fejlesztési és technológiai innovációs stratégia. Közgazdasági Szemle, LV. évf., 2008. február, 169-182.oldal.

491.)           Válasz a Külgazdaság körkérdésére a magyar gazdaság hosszú távú növekedési kilátásairól. Külgazdaság, LII. évf., 2008/1-2. szám, 53-58. oldal.

492.)           Csatlakozás az euróövezethez, előfeltételek és következmények. Megjelent: Fóri Gábor – Rácz Margit (szerk.): Az Európai Unió előtt álló kihívásokról és a magyar érdekekről. Háttértanulmányok a magyar külgazdasági stratégiához. Magyar Tudományos Akadémia Világgazdasági Kutatóintézet — CEUENS Center for EU Enlargement Studies, Budapest,2007, 159-172. oldal.

493.)           Ingadozási sáv nélkül, növekvő lakossági kockázatokkal. Élet és Irodalom, LII. évf., 11. szám, 2008. március 14., 5. oldal.

494.)           Nemzetközi versenyképesség és európai integráció. Megjelent: Andor László (szerk.): Magyar gazdaság. 21. századi enciklopédia. Pannonica Kiadó, 2008, 345-381. oldal.

495.)           Válság és állami szerepvállalás. Élet és Irodalom, LII. évf., 18. szám, 2008. május 2., 5. oldal.

496.)           Kétszáz dolláros kőolajár felé?. Élet és Irodalom, LII. évf., 21. szám, 2008. május 23., 5. oldal.

497.)          Az amerikai hitelválság és világgazdasági következményei. Pénzügyi Szemle, LIII. évf., 2008. 2. szám, 248-264. oldal.

498.)           The U. S. credit crisis and its implications on the global economy. Public Finance Quarterly, VolumeIII, 2008/2, pp. 253-268.

499.)           Az ír elutasítás néhány tanulsága és következménye. Élet és Irodalom, LII. évf., 26. szám, 2008. június 27., 4. oldal.

500.)           Dráguló élelmiszerek: új globális kihívás? Élet és Irodalom, LII. évf., 29. szám, 2008. július 18., 7. oldal.

501.)          Egy rejtély nyomában. Magyarország tőkevonzó képessége. Élet és Irodalom, LII. évf., 38. szám, 2008. szeptember 19, 5. oldal.

502.)           A hitelválság és Magyarország. Élet és Irodalom, LII. évf., 42. szám, 2008. október 17., 3-4. oldal.

503.)           András Vértes – Miklós Losoncz: New ideas versus continuity: Budgeting perspectives in the EU for the post-2013 period. In: Attila Ágh ad Judith Kis-Varga (edts): New perspectives for the EU team presidencies: New members, new candidates and new neighbours. Budapest: „Together for Europe” Research Centre, 2008, pp. 75-87.

504.)           Losoncz Miklós — Vértes András: Új ötletek vagy kontinuitás: költségvetési perspektívák az EU-ban 2013 után. Megjelent: Stratégiai kutatások 2007-2008. Miniszterelnöki Hivatal – Magyar Tudományos Akadémia, Budapest, 2008, 443-447. oldal.

505.)           Miért került Magyarország a célkeresztbe? Élet és Irodalom, LII. évf., 44. szám, 2008. október 31., 4-5. oldal.

506.)           Kovács Gábor — Kovács Norbert — Losoncz Miklós — Solt Katalin — Takács Dávid: A költségvetési és monetáris politika hatása az életbiztosítási piacra. Külgazdaság, LII. évf., 2008/11-12. szám, 60-74. oldal.

507.)           Csúcsfeszültség. Amikor a bank kér kölcsön az emberektől. Széchenyi Alumni Magazin, 2008 tél, 31-34. oldal.

2009

508. )          Válságnapló, 2008. december. Élet és Irodalom, LIII. évf., 1. szám, 2009. január 2., 11. oldal.

509.)           Elmélkedések a válságról. Élet és Irodalom, LIII. évf., 5. szám, 2009. január 30., 11. oldal.

510.)           Adósságválság felé? Válságnapló, Élet és Irodalom, LIII. évf., 9. szám, 2009. február 27, 3. és 10. oldal.

511.)          A globális pénzügyi válság újabb hulláma és néhány világgazdasági következménye. Pénzügyi Szemle, LIV. évf., 2009. 1. szám, 9-24. oldal.

512.)           The new wave of the global financial crisis and a few consequences thereof on the world economy. Public Quarterly Finance, Vol. LIX, 2009/1, pp. 9-24.

513.)           Válság, válságkezelés és reformok. Élet és Irodalom, LIII. évf., 14. szám, 2009. április 3., 3. oldal

514.)           Konjunktúraremények — válságrealitás. Élet és Irodalom, LIII. évf., 21. szám, 2009. május 22., 3. oldal

515.)           KÁROLY VARGA  &SÁRA JEGES & MIKLÓS LOSONCZ: HEALTH CAPITAL IN THE ‘CIS-ELBANIAN’ VS. ‘TRANS-ELBANIAN’ GRAND REGIONS. FRAME DISPUTES ABOUT FRAMING AMBIGUITIES AND MISFRAMINGS European Journal of Mental Health 4 (2009) 1, 3–26, DOI: 10.1556/EJMH.4.2009.1.1

516.)           Some institutional factors of the EU’s logistics in EU-Russia natural gas relations. pp. In: Kari Liuhto (ed.): The EU-Russia gas connection: Pipes, politics and problems. Electronic Publications of Pan-European Institute 8/2009, ISSN17956-5076, pp.  141-157.http://www.tse.fi/FI/yksikot/erillislaitokset/pei/Documents/Julkaisut/Liuhto%200809%20web.pdf

517.)           Some institutional factors of securing Europe’s supply of natural gas. In: Baltic rim Economies (Estonia, Latvia, Lithuania, Poland, Baltic Russia) Bimonthly Review, Issu7e No. 2, 29 April 2009, p. 30.

518.)           A válság és a külföldi működő tőke Magyarországon. Élet és Irodalom, LIII. évf., 28. szám, 2009. július 10., 5. oldal

519.)           The impact of the global crisis on EU policies. In: Attila Ágh and Judit Kis-Varga (eds.): The global crisis ad the EU responses: The perspectives of the SBH team presidency. Budapest: ’Together for Europe’ Research Centre 2009, pp. 109-119. ISBBN 978 -963-06-7085-2, ISSN 1589-6781

520.)           Egy jelenség margójára. Élet és Irodalom, LIII. évf., 32. szám, 2009. augusztus 7., 15. oldal.

521. )          Fellendülésre várva. Élet és Irodalom, LIII. évf., 37. szám, 2009. szeptember 11., 3. oldal.

522.)           Az ír népszavazás után. Élet és Irodalom, LIII. évf., 42. szám, 2009. október 16., 13. oldal.

523.)           Kína és a világválság. Élet és Irodalom, LIII. évf., 47. szám, 2009. november 20., 6. oldal.

524.)           Az EU és Oroszország közötti kapcsolatok intézményesítésének fejlesztési lehetőségei az energiaszektorban, különös tekintettel a földgázra. Megjelent: Ludvig Zsuzsa – Novák Tamás (szerk.): Oroszország, az Európai Unió és a közös szomszédság. Kelet-Európa Tanulmányok V. szám, MTA Világgazdasági Kutatóintézet, Budapest, 2009, 7-34. oldal.

525.)           A gazdasági válság néhány hatása az Európai Unióra. Megjelent: Losoncz Miklós – Solt Katalin – Szigeti Cecília (szerk.): Kautz Gyula emlékkötet. Széchenyi István Egyetem KautzGyula Gazdaságtudományi Kar, Győr, 2009, pp. 135-145. ISBN 978-963-71745-53-4

526.)           Az Európai Unió Rómától Budapestig. Tri-Mester, Tatabánya, 2009, negyedik javított, bővített kiadás, 338 oldal. ISBN 978 963 9561 22 9

2010

527. )          Hiánycélok választási évben. Mennyire jó vagy rossz a 2010-es költségvetés? Élet és Irodalom, LIV. évf., 1. szám, 2010. január 8., 5. oldal.

528.)           Gazdasági helyzetkép választás előtt. Élet és Irodalom, LIV. évf., 5. szám, 2010. február 5, 5. oldal.

529.)           Losoncz Miklós – Nagy Gyula: A bankok reagálása a globális pénzügyi válságra – nemzetközi tapasztalatok. Pénzügyi Szemle, LV. Évf., 2010/1. szám, 69-83. oldal.

530.)           Kiklós Losoncz – Gyula Nagy: How banks responded to the global financial crisis – international experience. Public Finance Quarterly, Volume LV, No. 2010 1, pp. 70-84.

531.)          A görög válság és tanulságai. Élet és Irodalom, LIV. évf., 8. szám, 2010. február 26., 4. oldal.

532.)           Reformkényszerben. Gazdaságpolitikai mozgástér a választások után. Élet és Irodalom, LIV. évf., 15. szám, 2010. április 16, 5. oldal.

533.)           Gondolatok az Európa 2020 stratégiáról és forrásfedezetéről. Fejlesztés és Finanszírozás, 2010/2., 77-85. oldal.

534.)           Thoughts on the Europe 2020 Strategy and it Funding. Development and Finance, 2010/2, pp.77-85.

535.)           Görög államcsőd felé? Élet és Irodalom, LIV. évf., 23. szám, 2010. június 11., 6. oldal.

536.)          Egyik válságból a másikba? Globális államadósság-válság közeledik? Élet és Irodalom, LIV. évf., 28. szám, 2010. július 16., 3. oldal.

537.)          Magyarország az EU és az IMF ellen? Élet és Irodalom, LIV. évf., 29. szám, 2010. július 23., 5. oldal.

538.)           Az önrendelkezés kérdőjelei. Élet és Irodalom, LIV. évf., 31. szám, 2010. augusztus 6., 4. oldal.

539.)          Politikai retorika. Döntések és várható gazdasági következményeik. Élet és Irodalom, LIV. évf., 33. szám, 2010. augusztus 19., 5. oldal.

540.)           Policy co-ordination, competitiveness and cohesion in the Europe 2020 strategy. In: Attila Ágh and András Vértes (eds.): From the Lisbon Strategy to the Europe 2020 Strategy: Think European for the Global Action. Budapest: ‘Together for Europe’ Research Centre, 2010, pp. 85-113. ISBN 978-963-503-416-1, ISSN 1589-6781

541. )          Az IMF változó szerepe és Magyarország. Élet és Irodalom, LIV. évf., 37. szám, 2010. szeptember 17., 5. oldal.

542.)           Politikai kényszerpályán a gazdaságpolitika. Élet és Irodalom, LIV. évf., 44. szám, 2010. november 5., 5. oldal.

543.)           Leminősítés. Lehetséges következmények. Élet és Irodalom, LIV. évf., 50. szám, 2010. december 17. 3.. oldal.

544.)           Die Slowakei und Ungarn in den Fangen der Globalen Finanz- und Wirtschaftskrise: Ungarn Internationale Konferenz: Ungarn und die Slowakei. Thema: Entfremdete Nachbarn – Ungarn und die Slowakei sechs Jahre nach dem Beitritt zurEuropäischen Union Veranstaltungsort: Evangelische Akademie Tutzing
Termin: 17./18. Mai 2010http://www.suedosteuropa-gesellschaft.com/pdf_2010/doku/ungarn_slowakei/miklos_losoncz.pdf

545.)           A globális pénzügyi válság és az Európai Unió. Pénzügyi Szemle, LV. évf., 2010/4. szám. 765-780. oldal.

546.)           The global financial crisis and the European Union. Public finance Quarterly, Volume LV, 2010/4, pp. 792-808.

547.)           Ágh Attila – Vértes András – Losoncz Miklós: Az uniós elnökség előkészületei Magyarországon 2009-2010-ben. Megjelent: Miniszterelnöki Hivatal – Magyar Tudományos Akadémia: Stratégiai kutatások 2009-2010. Kutatási jelentések. Budapest, 2010, pp. 205-223. oldal, ISSN 1789-7335

2011

548.)            Az észt gazdasági csoda az euró bevezetése. Élet és Irodalom, LV. évf., 1. szám, 2011. január 7., 5. oldal.

549.)            Államadósság-válság. Kétsebességes Európai Unió? Élet és Irodalom, L évf., 8. szám, 2011. február 25., 5. oldal.

550.)            Az Orbán-csomag és kommunikációja. Élet és Irodalom, L évf., 11. szám, 2011. március 18., 4. oldal.

551.)            A japán természeti katasztrófa várható gazdasági hatásai. Élet és Irodalom, LV. évf., 12. szám, 2011. március 25., 5. oldal.

552.)            A görög szuverén adósságválság és az Európai Unió. Megjelent: Válság közben, fellendülés előtt. A 2010. június 11-i Kautz Gyula konferencia válogatott tanulmányai. Széchenyi István Egyetem, Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar, Győr, 2011, 75-84. oldal. ISBN 978-963-7175-58-9

553.)            Elvesz, vagy ad? Adó- és munkaerőköltség-csökkentés: a versenyelőnyök forrása? Élet és Irodalom, LV. évf., 18. szám, 2011. május 6., 4. oldal.

554.)            European Union. Competitiveness and economic catching-up. Diplomacy & Trade, April, 2011. p. 4.

555.)            A görög államadósság-válság megoldásának keresése. Élet és Irodalom, LV. évf., 22. szám, 2011. június 3., 4. oldal.

556.)           Harc és harc. Javult-e a Magyar gazdaság helyzete és függetlensége? Élet és Irodalom, LV. évf., 27. szám, 2011. július 8., 5. oldal.

557.)            Where Does Europe 2020 Leave Cohesion Policy? Elvire Fabry (ed.): Think Global – Act European. The Contribution of 16 European Think Tanks to the Polish, Danish, and Cypriot Trio Presidency of the European Union. Notre Europe, 2011, pp. 175-180.

558.)            Politikusok, országimázs, gazdasági következmények. Élet és Irodalom, LV. évf., 32. szám, 2011. augusztus 12., 5. oldal.

559.)            Price convergence in the EU in general and in the Central, Eastern and southern European Member states in Particular. Society and Economy 33 (2011) 2, pp. 387-397

560.)            Sok hűhó, de miért? Élet és Irodalom, LV. évf., 40. szám, 2011. október 7., 5. oldal.

561.)            Az Európai Unió külkapcsolatai és külkapcsolati politikája. Tri-Mester, Tatabánya, 2011, ISBN 978 963 9561 24 3, 239 oldal.

562.)            Az Unió az államadósság-válság szorításában. Élet és Irodalom, LV. évf., 46. szám, 2011. november 18., 3. oldal.

563.)            Continuity and Discontinuity in the interaction of Regional and Corporate Cultures: Potsdam (Germany) and Győr (Hungary) European Planning Studies, 19:11, 1995-2008 http://dx.doi.org/10.1080/09654313.2011.618690

564.)            Az Európai Unió Rómától Budapestig. Ötödik javított, bővített kiadás. Tri-Mester, Tatabánya, 2011, ISBN 978 963 9561 25 0, 430 oldal.

565.)             The external dimension of the EU’s global competitiveness. In: Attila Ágh (ed.): European Union at the crossroads: The European perspectives after the global crisis. Budapest College of Communication, Business and Arts, Budapest, 2011, pp. 195-212. ISBN 978-963-88943-2-8, ISSN 1589-6781

566.)             Kulcsár Kálmán: Kína a világpolitikában (Akadémiai Kiadó, Budapest, 2007, 230 oldal). Kulcsár Kálmán: India az útkereső birodalom (Akadémiai Kiadó, Budapest, 2008, 239 oldal) Könyvismertetés. Társadalomkutatás, 29. kötet, 1. szám, 2011, 165-167. oldal.

567.)             Losoncz Miklós – Nagy Gyula: A globalizáció és a 2007-2011.évi pénzügyi válság. Tri-Mester, Tatabánya, 2011, 235 oldal. ISBN: 978 963 9561 26-7

2012

568.)              A gazdasági szabadságharc perspektívái. Élet és Irodalom, LVI. évf., 1. szám, 2012. január 6., 3. oldal.

569.)              A davosi Világgazdasági Fórum. Élet és Irodalom, LVI. évf., 1. szám, 2012. február 10., 5. oldal.

570.)             Összeomolhat-e az eurózóna? Világgazdaság, 44. évf., 20. (10788.) szám, 2012. január 27., 5. oldal.7

571.)              Az IMF-megállapodásról. Lehetséges forgatókönyvek. Élet és Irodalom, LVI. évf., 9. szám, 2012. március 2., 3. oldal.

572.)              Monti intézkedései. Új olasz gazdasági csoda kezdete? Élet és Irodalom, LVI. évf., 12. szám, 2012. március 23., 4. oldal.

573.)              Németország és a Monetáris Unió. Élet és Irodalom, LVI. évf., 17. szám, 2012. április 27., 8. oldal.

574.)              A francia elnökválasztás lehetséges következményei. Élet és Irodalom, LVI. évf., 20. szám, 2012. május 18., 5. oldal.

575.)             A magyar-orosz gazdasági kapcsolatok jövőjének néhány kérdése. Logisztikai Híradó, XXII. Évf., 2. szám, 2012. április, 28-31. oldal.

576.)             Merre tovább, Görögország? Élet és Irodalom, LVI. évf., 22. szám, 2012. június 1., 5. oldal.

577.)             Spanyolország: a Monetáris Unió „áldozata”? Élet és Irodalom, LVI. évf., 26. szám, 2012. június 22., 4. oldal.

578.)             A magyar kormány és az Európai Unió. Élet és Irodalom, LVI. évf., 35. szám, 2012. augusztus 31., 3. oldal.

579.)             Miért kell megállapodnunk? Élet és Irodalom, LVI. évf., 40. szám, 2012. október 5., 3. oldal.

580.)             Nyertes csaták, vesztes háború. Élet és Irodalom, LVI. évf., 45. szám, 2012. november 9., 5. oldal.

581.)             Szigor vagy lazaság? A pénzügyi közvetítő rendszer jövője. Jövő 2.0. HVG Extra, 2012, ISSN2062-7173, 52-55. o.

582.)             Tájkép csata közben. A voluntarizmus térnyerése? Élet és Irodalom, LVI. évf., 51-52. szám, 2012. december 21., 13. oldal.

583. )             A közép-kelet-európai járműipar piaci környezete. Megjelent: Rechnitzer János – Smahó Melinda (szerk.): Járműipar és regionális versenyképesség. Széchenyi István Egyetem UIVERSITAS-GYŐR Nonporift Kft., Győr, 2012., 64-98. o. ISBN 978-963-9819-91-7 http://zoldhajtas.sze.hu/monografiak

584.)             Bankunió: válasz a szuverén adósságválságra? Acta Periodica 9. kötet (Válság és növekedés – 20 éves az Edutus Főiskola. A magyar tudomány ünnepe konferencia, 2012. november 21-23.), 2012. november, 226-240. o. ISBN 978-963-8445-34-6

 

2013

585.)                Global crisis and the peripherialization in the ECE region. In: Attila Ágh – László Vass (eds.): European Futures: The Perspectives of the New Member States in the new Europe. Together for Europe Series No. 16, Budapest College of Communication and Businesses, Budapest, 2013, pp. 123-139 ISBN 978-963-88943-5-9, ISSN 1589-6781

586.)                 Kilép-e Nagy-Britannia az EU-ból? Élet és Irodalom, LVII. évf., 4. szám, 2013. január 25., 6. oldal.

587.)                 Csataképek a gazdasági szabadságharcból. Élet és Irodalom, LVII. évf., 7. szám, 2013. február 15., 3. oldal.

588.)                 A ciprusi segélycsomag: kimentés vagy büntetés? Élet és Irodalom, LVII. évf., 12. szám, 2013. március 22., 5. oldal.

589.)                 Matolcsy-program: hoz is, nem is, de legalább nem visz. Élet és Irodalom, LVII. évf., 15. szám, 2013. április 12., 3. oldal

590.)                 Szlovénia: a válság következő áldozata? Élet és Irodalom, LVII. évf., 20. szám, 2013. május 17., 5. oldal

591.)                 The Sovereign Debt Crisis and the Weakening of the Pillars of the Economic and Monetary Union. In: Beáta Farkas (ed.): The Aftermath of the Global Crisis in the European Union. Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne, 2013, 56-82. o.

592.)                   Megnyert csata. Van-e ok ünneplésre? Élet és Irodalom, LVII. évf., 23. szám, 2013. június 7., 6. oldal

593.)                   Az euróhoz vezető út. Lettországi tanulságok. Élet és Irodalom, LVII. évf., 26. szám, 2013. június 28., 5. oldal

594.)                  Horvátország csatlakozása. Élet és Irodalom, LVII. évf., 29. szám, 2013. július 19., 9. oldal

595.)                   A lengyel válságkezelés sikere és árnyoldalai. Élet és Irodalom, LVII. évf., 34. szám, 2013. augusztus 23., 6. oldal

596.)                   A Fed-döntés és néhány lehetséges következménye. Élet és Irodalom, LVII. évf., 39. szám, 2013. szeptember 27., 6. oldal

597.)                   Szakadék szélén táncolás. Élet és Irodalom, LVII. évf.,42. szám, 2013. október 18., 4. oldal

598.)                   A ráció és az emóció egyensúlya. Dánia: fegyelmezett gazdaságpolitika és nemzeti szuverenitás. Élet és Irodalom, LVII. évf.,48. szám, 2013. november 29., 4. oldal

599.)                   Janusz Chojna – Miklós Losoncz – Paavo Suni: Shale energy shapes global energy markets. National Institute Economic Review No. 226 November 2013, F40-F45. o. ISSN 0027-9501

600.                   Skót függetlenségi törekvések: sok hűhó szinte semmiért? Élet és Irodalom, LVII. évf.,51-52. szám, 2013. december 20., 13. oldal

 

2014

601.)                   Írország: sikertörténet kockázatokkal. Élet és Irodalom, LVIII. évf.,3. szám, 2014. január 17., 3. oldal

602.)                   Gátépítés vagy gátszakadás? Élet és Irodalom, LVIII. évf.,9. szám, 2014. február 28., 5. oldal

603.)                   Az ukrán válság néhány gazdasági hatása. Élet és Irodalom, LVIII. évf.,13. szám, 2014. március 28., 4. oldal

604.)                   Az orosz-ukrán földgázvita és a kőolaj. Élet és Irodalom, LVIII. évf.,18. szám, 2014. április 30., 4. oldal

605.)                   Háttér és következmény. Élet és Irodalom, LVIII. évf.,24. szám, 2014. június 13., 8. oldal

606.)                   Az államadósság-válság és kezelése az EU-ban. Tri-Mester, Tatabánya, 2014, 414 oldal, ISBN: 978 963 9561 27 4

607.)                   Magyarország tíz éve az EU-ban – mekkora volt a mozgástér? Közgazdasági Szemle, LXI. évf., 2014. április, 486-492. o.

608.)                   Gyorsuló növekedés kockázatokkal. Világgazdasági helyzetkép – ahogy az európai gazdaságkutató intézetek látják. Világgazdaság, 2014. június 6., 6. oldal.

609.)                   Újabb válságkezelési törekvések az euróövezetben. Élet és Irodalom, LVIII. évf.,29. szám, 2014. július 18., 4. oldal

610.)                   A dollár csapdájában a világgazdaság? Élet és Irodalom, LVIII. évf.,32. szám, 2014. augusztus 8., 3. oldal

611.)                   Oroszország és a Nyugat: szankciók és következmények. Élet és Irodalom, LVIII. évf.,36. szám, 2014. szeptember 5. 6. oldal

612. )                  Már a jövő sem az, ami volt… Nem a skót függetlenségre: várható gazdasági következmények. Élet és Irodalom, LVIII. évf.,39. szám, 2014. szeptember 26. 4. oldal

613.)                   Csökkenő kőolajár: okok és következmények. Élet és Irodalom, LVIII. évf.,43. szám, 2014. október 22., 9. oldal

614.)                   Az USA lépésének komoly következményei lehetnek. Világgazdaság, 2014. november 4. http://www.vg.hu/velemeny/az-usa-lepesenek-komoly-kovetkezmenyei-lehetnek-438263

615. )                 Alacsony kőolajár: áldás vagy átok? Élet és Irodalom, LVIII. évf.,50. szám, 2014. december 12., 3. oldal

 

2015

616.)                  Oroszország a nyugati szankciók és az alacsony kőolajár szorításában. Élet és Irodalom, LIX. évf.,1-2. szám, 2015. január 9., 8. oldal

617.)                  Görög dilemmák a választások után. Élet és Irodalom, LIX. évf. 6. szám, 2015. február 6., 3. oldal

618.)                  Görögország és az euróövezet: a kör négyszögesítése. Élet és Irodalom, LIX. évf.,11. szám, 2015. március 13., 3. oldal

619.)                  Új utakon Kína külföldi fejlesztésihitel-politikája. Élet és Irodalom, LIX. évf.,17. szám, 2015. április 24., 4. oldal

620.)                  Áldás vagy átok? A transzatlanti kereskedelmi és beruházási partnerségről. Élet és Irodalom, LIX. évf.,21. szám, 2015. május 22., 5. oldal

621.)                  Európai uniós helyzetkép: a kilábalás útján. Világgazdaság, 48. évf. 116. (11 625.) szám, 2015. június 18., 12. oldal.

622.)                  Görögország: befelé a zsákutcába? Élet és Irodalom, LIX. évf.,27. szám, 2015. július 3., 5. oldal

623.)                  Görögország: kifelé a kanyargós zsákutcából? Élet és Irodalom, LIX. évf.,29. szám, 2015. július 17., 3. oldal

624.)                  Euróövezet: feszültségforrások és perspektívák. Élet és Irodalom, LIX. évf.,34. szám, 2015. augusztus 19., 4. oldal

625.)                  Növekedéslassulás Kínában. Átmeneti vagy tartós globális feszültségforrás? Élet és Irodalom, LIX. évf.,36. szám, 2015. szeptember 4., 3. oldal

626.)                  Németország és a menekültkérdés. Élet és Irodalom, LIX. évf.,40. szám, 2015. október 2., 5. oldal

627.)                  Az unió válsága és német kezelése: van jobb megoldás? Élet és Irodalom, LIX. évf.,47. szám, 2015. november 20., 5. oldal

628.)                  Merre tovább, Európai Unió? Élet és Irodalom, LIX. évf.,51-52. szám, 2015. december 18., 13. oldal

 

2016

629.)                   Világgazdasági helyzetkép. Kockázatok és bizonytalanságok. Élet és Irodalom, LX. évf.,3. szám, 2016. január 12., 5. oldal.

630.)                   A visegrádi csoport országai és az Európai Unió. Élet és Irodalom, LX. évf.,7. szám, 2016. február 19., 5. oldal.

631.)                   A nemzetközi környezet várható alakulása és néhány valószínűsíthető hatása a magyar gazdaságra 2016-2017-ben. Külgazdaság, LX. évf.,                                                    2016.   január-február 47-54. o.

632)                    Okok és következmények. Átok vagy áldás az alacsony kőolajár? Élet és Irodalom, LX. évf.,11. szám, 2016. március 18., 4. oldal.

633.)                    Válaszúton az Európai Unió. Élet és Irodalom, LX. évf.,15. szám, 2016. április 15., 5. oldal.