Molnár László Dr.

MolnarLaszlo

Személyes adatok:

Név: Molnár László dr.
Születési idő: 1964
Jelenlegi munkahely: GKI Gazdaságkutató Zrt.
Jelenlegi beosztás: Vezérigazgató
Jelenlegi munkaviszonyának kezdete: 1992

Iskolai végzettség, egyéb tanulmányok:

1991 Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem – Egyetemi doktor (Szociológia)
1989-1991 Ösztöndíj a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen (Külgazdaság-Marketing)
1983-1989 Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem – Közgazdász, szociológus egyetemi diploma

Munkahelyek, munkakörök:

2008- GKI Gazdaságkutató Zrt. – Vezérigazgató
2002-2008 GKI Gazdaságkutató Zrt. – Vezérigazgató-helyettes
1992-2001 GKI Gazdaságkutató Zrt. – Kutatásvezető
1991-1992 Gazdaságkutató Intézet – Tudományos segédmunkatárs
1990- Budapesti Corvinus Egyetem – Előadó
1989 Videoton Külkereskedelmi Rt.

Publikációk

Könyv, könyvrész
2002. szept. Molnár László: Investment In: Evolution of the Hungarian Economy 1848-2000, Vol III. Hungary: From Transition to Integration, edited: Karsai-Csáki, publisher: East European Monographs (September 15, 2002)
2002. szept. Barta Judit -Molnár László: The Establishment of the Money- -and Capitalmarket in the 1990’s In: Evolution of the Hungarian Economy 1848-2000, Vol III. Hungary: From Transition to Integration, edited: Karsai-Csáki, publisher: East European Monographs (September 15, 2002)
2000. jan. Molnár László – Skultéty László: Választói magatartás és kampánypszichológia In: Politikai pszichológiai tanulmányok. I. (szerk. Lányi Gusztáv). MTA PTI Etnoregionális Kutatóközpont Munkafüzetek 79. Budapest, 2000.
1999 Molnár László – Skultéty László: Ki kit támogat? A költségvetési törvények 1997-1999. In: Parlamenti pártok és törvényhozás 1997-1998. MAPI füzetek 2. 11-47. o. Budapest 1999.
1997 Molnár László – Skultéty László: Parlamenti pártok és szakpolitikák 1994-97, MAPI-füzetek 1., Magyar Politikai Intézet 1997. 34-94.o.

Cikk szerkesztett könyvben
2008 Molnár László: Versenyképességi évkönyv, 2008, GKI 2008. (résztanulmány)
2007 Molnár László: Cikkek a cakkokról: Múltelemzés és jövőkép, GKI 2007. (résztanulmány)
2007 Molnár László: Versenyképességi évkönyv, 2007, GKI 2007. (résztanulmány)
2006 Molnár László: Versenyképességi évkönyv, 2006, GKI 2006. (résztanulmány)
2004. okt. Molnár László – Lőrintz Vilmos: A kereskedelmi banki finanszírozás lehetőségei és korlátai. EU – tanulmányok II. Nemzeti Fejlesztési Hivatal, 66-117 o. szerk: Inotai András 2004

Nemzetközi konferencia-kiadványában megjelent idegennyelvű előadás
1999. nov. Losoncz Miklós – Molnár László – Skultéty László: Central European Experience of the Transition to the Market Economy. Paper presented at the ERI Symposium “Financial Fragility in Transition Economies” in November 1999, Budapest, 50 o.
1999 Molnár László – Skultéty László: The Use of Survey Data for Economic-Policy Recommendations. GKI Co. CIRET Studien 53. Edited by Karl Heinrich Oppenlander, Günter Poser and Sandra Waller. IFO, München 1999. 214-242.o.
1997 Molnár László – Skultéty László: The Use of Survey Data for Economic Policy Recommendation. GKI Co. (Paper for the 23rd Ciret Conference , July 30 – August 1, 1997 Helsinki )
1996 Molnár László – Skultéty László: Relationship between Consumer Confidence and the Economy in Hungary. In the volume of Selected Papers submitted to the 22nd CIRET Conference 1995 in Singapore, Part I. (Edited by Annette G. Köhler, Karl Heinrich Oppenlander and Günter Poser). 118-144.o., IFO Institute. München 1996. (Konferencia: Szingapúr, 1995.9.13.-1995.9.16.)

Magyar nyelvű publikáció értékű folyóiratcikkek
2008. febr. Molnár László: Beruházási folyamatok és tendenciák Magyarországon. Fejlesztés és finanszírozás, 2008/2. szám
2004. nov. Bíró Péter – Molnár László: A kistérségek fejlettségi szintjének és infrastruktúrájának összefüggései. Közgazdasági Szemle, LI. évfolyam, 2004. november
2004. nov. Bíró Péter – Molnár László: A kistérségi szintű relatív fejlettség meghatározása. Területi Statisztika, 2004. november
2002. jan. Molnár László – Skultéty László: A települési szintű relatív fejlettség meghatározása. Közgazdasági Szemle 2002. 1. 74-90.o.
2001. nov. Molnár László – Skultéty László: A gazdasági fejlettség területi különbségei és ezek okai. Területi Statisztika, 2001 november, 517-533.o.
1999. dec. Molnár László – Skultéty László: A beruházások alakulása 1992-1998 között. Közgazdasági Szemle 1999. december, 1041-1058.o.
1999. ápr. Molnár László – Skultéty László: A beruházások alakulása 1992-98 között. Gazdaság és Statisztika 1999/4. 17-34.o.
1999. febr. Molnár László – Skultéty László: Egy vita margójára, avagy mit is tudunk a romákról? Szociológiai Szemle 1999/2. 101-122.o.
1995. szept. Csáki György – Horn Miklós – Molnár László – Nyers Rezső – Vértes András: A gazdaságpolitika mozgástere, lehetőségei és kényszerpályái – a modernizáció szükségleteiből és a szociáldemokrácia értékeiből adódó gazdaságpolitikai következtetések. Vitaanyag Társadalmi Szemle 1995. 8-9. sz.

Magyar nyelvű nem publikáció értékű folyóiratcikkek
2001. júl. Molnár László – Skultéty László: Tőkepiaci kilátások. Cégvezetés, 2001. július 88-91.o.
2000. máj. Molnár László – Skultéty László: Mi lesz veled, kiskereskedelem? Új kihívások – Új válaszok. 177-183.o. Cégvezetés 2000. május
2000. jan. Molnár László – Skultéty László: Autópályaforgalom. Cégvezetés 2000. január 110-114.o.
1999. dec. Molnár László – Skultéty László: A háztartások megtakarításai. Cégvezetés 1999. december 157-163.o.
1999. nov. Losoncz Miklós – Molnár László – Vértes Balázs – Werner Gábor: A tőke áramlása. A befektetések nem ismernek határokat. Cégvezetés 1999. november, 125-136 o.
1999. szept. Barta Judit – Molnár László – Sulok Zoltán: Pénzügyi várakozások. Cégvezetés 1999. szeptember, 122-130 o.
1999. júl. Erdős Attila Barna – Molnár László: Az árfolyampolitika kérdőjelei. A leértékelés és a sávszélesítés. Cégvezetés 1999. július, 87-97 o.
1999. jún. Molnár László: Nemzetközi környezet. Cégvezetés 1999. június, 139-140 o.
1999. jún. Molnár László: Negyedéves eredmények. Cégvezetés 1999. június, 137-139 o.
1999. márc. Molnár László – Skultéty László: Ki kit támogat? Költségvetés – 1997-99. Cégvezetés 1999. március 97-105.o.
1999. jan. Molnár László – Skultéty László: A beruházások és a gazdaságpolitika. Cégvezetés 1999. január 103-114.o.
1998. nov. Molnár László – Skultéty László: Elvonások és jövedelmek, aki jól jár, és aki nem. Cégvezetés, 1998. november 97-105.o.
1998. szept. Molnár László: Csökkennek a betéti kamatok. Cégvezetés 1998. szeptember, 108-109 o.
1998. aug. Molnár László – Skultéty László: Jövedelmi rétegződés (Nem mindegy, hol élünk). Cégvezetés 1998. augusztus 97-101.o.
1998. máj. Molnár László – Schannen Frigyes: Befektetések optimalizálása. Cégvezetés 1998. május, 158-161 o.
1998. ápr. Molnár László – Skultéty László: A kisvállalkozók helyzete – Regionális különbségek. Cégvezetés 1998. április 97-103.o.
1998. márc. Molnár László: A lakosság bizalma. Cégvezetés 1998. március, 97-98 o.
1997. júl. Molnár László: Bíztató beruházások. Piac és Profit. 1997. július 14-15. o.
1996. szept. Molnár László: A lakosság megtakarításai. Cégvezetés 1996. szeptember, 102-103 o.
1995. szept. Molnár László: A lakosság és a vállalkozók befektetései. Cégvezetés 1995. szeptember, 108-109 o.
1994. szept. Barta Judit – Molnár László: A növekedés és gátjai. Cégvezetés 1994. szeptember, 88-90 o.
1992. máj. Molnár László: A lakosság pénzpiaci várakozásai és befektetési szándékai. Pénz Piac 1992/5. 9-11. o.

Nem publikáció értékű munkák
2008. márc. Az SSME (szolgáltatástudomány, menedzsment és műszaki tudományok) magyarországi elterjesztéséhez szükséges feltételrendszer vizsgálata (A Szolgáltatástudományi Módszertani Központ Alapítvány számára). GKI 2008. március (szerkesztés)
2007. nov. A záhonyi térség intermodális logisztikai kapacitásainak fejlesztése gazdasági hatásai (A KIÚT Egyesület számára). GKI 2007. november (szerkesztés)
2007. jún. Benchmark és monitoring rendszer az árufuvarozás számára. GKI 2007. június (szerkesztés)
2007. febr. A kastélyokban működő felnőtt fogyatékos bentlakásos intézményei kiváltása lakóotthonokkal – gazdaságossági számítások (A Szociális és Munkaügyi Minisztérium számára). GKI 2007. február (szerkesztés)
2006. dec. A közúti árufuvarozás térhódítása az elmúlt években (A Nonprofit Kutatócsoport Egyesület számára). GKI 2006. december (szerkesztés)
2006. nov. Terézváros gazdálkodásának értékelése, javaslatok. GKI 2006. november (szerkesztés)
2006. nov. A távhőellátás környezetgazdasági haszna (A FŐTÁV Rt. számára). GKI 2006. november (szerkesztés)
2006. máj. Kaposvár helyzete a megyei jogú városok tükrében (1995-2004). GKI 2006. augusztus (szerkesztés)
2006. máj. Budapest-Csepel Önkormányzata Kerületfejlesztési programjára épülő hosszú távú (2007-2013 közötti) ?Stratégiai Terve”. GKI 2006. május (szerkesztés)
2005. okt. A hazai távhőszolgáltatás jelene a piacgazdaságban (A FŐTÁV Rt. számára). GKI 2005. október (szerkesztés)
2005. szept. Kiskunhalas kistérség komplex operatív programja. GKI 2005. szeptember (szerkesztés)
2005. jún. Az energiatakarékossági programok hatásának elemzése a megtakarítás és a CO2 kibocsátás vonatkozásában (A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium számára). GKI 2005. június (szerkesztés)
2005. máj. A magyar gazdaság fejlődése 2010-ig, különös tekintettel a közúti áruszállításra. GKI 2005. május (szerkesztés)
2005. ápr. Balaton Kiemelt Üdülőkörzetben érintett települési és megyei önkormányzatok helye és szerepe a gazdaságfejlesztésben (A Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal számára). GKI 2005. április (szerkesztés)
2004. dec. Az önkormányzatok infokommunikációs eszközellátottsága és használata, GKI 2004. (szerkesztés)
2004. dec. Az alap- és középfokú oktatási intézmények informatikai eszközellátottsága és használata, GKI 2004. (szerkesztés)
2004. dec. Az elektronikai termékek és elektromos készülékek hulladékának kezelése Magyarországon (Az Országos Kiemelésű Társadalomtudományi Kutatások Közalapítvány számára). GKI 2004. december (szerkesztés)
2004. jún. A záhonyi kistérség regionális szerepének erősítése az EU-csatlakozást követően, különös tekintettel a teherszállításra. GKI 2004. június (szerkesztés)
2004. jún. 2020-ig szóló környezeti előrejelzés (A Nemzeti Fejlesztési Hivatal számára). GKI 2004. június (résztanulmány)
2004. ápr. A Balaton-térség nemzetgazdasági-szintű jövedelemtermelő képességének vizsgálata (A Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal számára). GKI 2004. április (szerkesztés)
2004. febr. Egyes kiemelt ágazatok környezeti teljesítményének elemzése, javaslatok a teljesítmény javítására (A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium számára). GKI 2004. február (szerkesztés)
2003. dec. A kistérségek fejlettségi szintjének és infrastruktúrájának összefüggései (A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium számára). GKI 2003. (résztanulmány)
2003. nov. A társadalmi szereplők környezetvédelmi attitűdvizsgálata (A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium számára). GKI 2003. november (szerkesztés)
2003. aug. A gazdasági szereplők környezetvédelmi beruházásainak regionális vizsgálata (A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium számára). GKI 2003. augusztus (résztanulmány)
2003. jún. A környezetszennyezés és annak következtében fellépő megbetegedések, halálozások hatása az egészségügyre, demográfiára. GKI 2003. június (résztanulmány)
2003. máj. Soproni Távhőszolgáltató Kft. helyzete, gazdálkodásának bemutatása és javaslatok a további teendőkre (Sopron Megyei jogú város Önkormányzata számára). GKI 2003. május (szerkesztés)
2003. márc. A hazai cementszükséglet prognózisa 2005-2012, GKI 2003. (szerkesztés)
2002. okt. A versenyképes hazai vállalkozások fejlesztését szolgáló pénzügyi támogatási eszköztárnak a szükséges állami garanciális elemekkel történő bővítése. GKI 2002. október (szerkesztés)
2002. szept. A beruházás ösztönzés lehetőségei és a gazdasági növekedésre gyakorolt hatásai. GKI 2002. szeptember (résztanulmány)
2002. aug. A magyarországi környezeti terhelés alakulása (2001-2005) (A Környezetvédelmi Minisztérium számára). GKI 2002. augusztus (résztanulmány)
2002. júl. Magyarország környezetvédelmi állapota az Európai Unióhoz való csatlakozás tükrében (A Környezetvédelmi Minisztérium számára). GKI 2002. július (résztanulmány)
2002. júl. Az ingatlanpiac alakulása 2002-2006 között (A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium számára). GKI 2002. július (résztanulmány)
2002. jún. Magyarország környezeti terhelésének várható alakulása 2005-ig (A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium számára). GKI 2002. június (résztanulmány)
2002. jan. Molnár László és munkacsoportja: A települési szintű relatív fejlettség meghatározása. GKI 2002. január
2001. dec. A forint árfolyam-sávja szélesítésének makroszintű és vállalati hatásai (A Gazdasági Minisztérium számára). GKI 2001. december (résztanulmány)
2001. szept. A befektetői igények érvényesítése a humán erőforrás fejlesztésében. Tanulmány az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány részére. GKI 2001. szeptember (résztanulmány)
2001. júl. A régiók Magyarországa – A magyarországi régiók gazdasági meghatározottsága. OTKA T 26154 sz. kutatása. (szerkesztés). 2001. július
2001. máj. Az információ-technológiai kezdő vállalkozások támogatási problémái.(esettanulmányok). Kutatás a Gazdasági és az Oktatási Minisztérium részére. GKI 2001. május
1998. okt. Molnár László – Skultéty László: A háztartások jövedelmi és fogyasztási szerkezetének átalakulása a piacgazdaságra való áttérés időszakában (OKTK kutatás zárótanulmánya) 1998. október
1998. okt. Drahos Gáborné – Molnár László – Skultéty László: A beruházások motívumai. A magyarországi beruházási folyamatok tipizálása és elemzése. OKTK (A. 1269/II.) részére. 1998. október
1997. szept. Molnár László – Skultéty László: A beruházások alakulása 1992-97 között. Tanulmány az MTA Ipargazdasági Kutatóintézete számára. 1997. szeptember 17.
1996. nov. Barta Judit – Molnár László – Skultéty László: A nonprofit törvény várható gazdasági hatásai. Tanulmány a Művelődésügyi és Közoktatási Minisztérium részére. 1996. november
1993. szept. Molnár László – Rados Viktor – Sulok Zoltán: A részvény és a részvénypiac kialakulása és fejlődése (OTKA tanulmány). 1993. szeptember 15.
1993. márc. Molnár László – Sulok Zoltán: A felszámolási eljárások hatása a foglalkoztatottságra. II. rész 1993. március (Tanulmány a Munkaügyi Kutatóintézet számára)
1992. ápr. Molnár László – Sulok Zoltán: A magyar kötvénypiac múltja, jelene és jövője (OTKA tanulmány) 1992. április 15.