Petz Raymund

PetzRaymund

Személyes adatok:

Név: Petz Raymund
Születési idő: 1964
Jelenlegi munkahely: GKI Gazdaságkutató Zrt.
Jelenlegi munkakör: ügyvezető igazgató
Jelenlegi munkaviszonyának kezdete: 1992

Iskolai végzettségek, tanulmányok:

1989 Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, okleveles közgazda

Munkahelyek:

2011- GKI Gazdaságkutató Zrt., ügyvezető igazgató
1992-2011 GKI Gazdaságkutató Rt., kutatásvezető
1991-1992 Gazdaságkutató Intézet
1990-1991 Ökonometriai Modellezési Kft.
1989 Ipari Informatikai Központ

 

Cikkek, tanulmányok:

1. Szerkezetváltás a magyar gazdaságban 1988-1991 között, Ipargazdasági Szemle, XXIV. évf. 1992.  2. szám

2. Adottságok, kiindulási feltételek értékelése a versenyképes területek fejlesztésének kiválasztásához,  OMFB, 1993., társszerzők: Benedek Tamás, Harsányi László, Papanek Gábor

3. Gazdasági kilátásaink, Épitési piac, XXVIII. évf. 1994. 1. szám

4. Vállalkozói preferenciák és stratégiák a magyar gazdaságban, Gazdálkodás, XXXIX. évf. 1995. 4. szám, társsterző: Zacher László

5. Egy szerény iparág, Figyelő, XXXIX. évf. 1995. 34. szám

6. Valami már van, de…, Figyelő, XXXIX. évf. 1995. 51-52. szám, társszerző: Zacher László

7. Ahogy az építőipari vállalkozások látják, Építési piac, XXX. évf. 1996. 30. szám

8. EU ajánlások hasznosítása a vállalati és lakossági felméréseken alapuló konjunktúra kutatásban, Gazdaság és statisztika,   9. (48.) évf., 1997. 1.sz., társszerző: Papanek Gábor

9. A vállalati törekvések változása a magyar gazdaságban (1994-1996) Vezetéstudomány, 1997. 7-8. szám, társszerző: Zacher László

10. EU-harmonized Enterprise Surveys in Hungary, Hungarian Statistical Review, 1997. (special issue) társszerzők: Papanek Gábor, Vértes András

11. Vállalkozói várakozások – néhány ágazat bizonytalanságban, Cégvezetés, 1997. 4. szám, tárrsszerzők: Papanek Gábor, Zacher László

12. Stratégiák, korlátok és törekvések a magyar vállalkozások körében, Gazdaság és statisztika, 10. (49.) évf., 1998. 3. szám, társszerző: Zacher László

13. Kísérlet a K+F intenzitás és az expotszerkezet közötti összefüggések vizsgálatára a magyar gazdaságban, Közgazdasági Szemle, 1999. 4. szám,     társszerző: Török Ádám

14. Vállalati törekvések, stratégiák és versenyképesség, Külgazdaság, 1999. 12. szám

15. Innováció és innovatív vállalatok a magyar gazdaságban, In: Papanek Gábor szerk.: A  magyar innovációs rendszer főbb összefüggései, OMFB, Budapest 1999, társzserzők: Papanek Gábor, Némethné Pál Katalin, Török Ádám, Viszt Erzsébet

16. Felmérések a vállalati jogérvényesítés problémáiról, In: Papanek G. szerk.: Jogbiztonság a magyar gazdasági életben, Filum Kiadó, Budapest, 1999, tásszerzők: Papanek Gábor, Tokai  Tibor

17. A mezőgazdasági társaságok törekvései, stratégiái és kilátásai, Gazdálkodás, 2000. 5. szám, társszerző: Zacher László

18. Vállalati várakozások, törekvések 2001 elején, Gazdaság és statisztika, 2001. 3. szám, társszerző: Papanek Gábor

19. A magyar gazdaság jövőképének vizsgálata a DUNA-1 makromodellel, Közgazdasági Szemle, 2001. 4. szám, társszerzők: Papanek Gábor, Povilaitis Sigitas, Révész Tamás

20. A vállalati várakozási felvétel megbízhatóságáról, Statisztikai Szemle, 2001. 9. szám, társszerzők: Némethné Pál Katalin, Papanek Gábor

21. A nyugdíjasok munkavállalási sajátosságai az ezredfordulón, Munkaügyi Szemle, 2003. 2. szám, társszerző: Adler Judit

22. Az építőipar versenyképességének várható alakulása, In: Bognár Károly et. Szerk.: EU tanulmányok II., Nemzeti Fejlesztési Hivatal, Budapest, 2004

23. A bérek alakulásának jellemzői, különös tekintettel a minimálbérekre, Vezetéstudomány, XXVI. évfolyam, 2004. 5. szám, társszerzők: Adler Judit, Popper László

24. A turizmus nemzetgazdasági jelentősége Magyarországon, Turizmus Bulettin, 2005. 1. szám, társszerző: Adler Judit

25. Vállalatvezetői jövőképek 2015-ig, In: Viszt Erzsébet szerk.: Honnan hová? Tanulmányok a versenyképességről, MTA-MEH Projekt, MTA Szociológiai Kutatóintézet, 2006

26. Az iparjogvédelmi tudatosság helyzete Magyarországon – egy vállalati felmérés tükrébenIn: Fehér könyv a szellemi tulajdon védelméről – 2006, MSzH-MSzTT, Budapest, 2007, társszerző: Dr. Ványai Péterné.

27. Ingatlanpiaci kör- és kórkép, In: Karsai Gábor szerk.: Cikkek a cakkokról, GKI Gazdaságkutató Zrt., 2007

28. Változó vállalati magatartás, In: Karsai Gábor szerk.: Cikkek a cakkokról, GKI Gazdaságkutató Zrt., 2007, társszerző: Némethné Pál Katalin

29. Vállalati vélemények a versenyről, Vezetéstudomány, XXIX. Évfolyam, 2008. 6. szám, társszerző: Némethné Pál Katalin

30. A GKI Gazdaságkutató Zrt. felmérése a hazai élelmiszerbiztonságról, Fogyasztóvédelmi Szemle, III. évfolyam, 2009. 2. szám, társszerző: Munkácsy Anna

31. Two social aspects of business survey activity, Statisztikai Szemle, 2009, különszám, társszerző: Munkácsy Anna

32. A napi ingázás munkaerő-piaci szerepe, Munkaügyi Szemle, 2010. 3. szám, társszerző: Adler Judit

33. Az MTA Statisztikai Bizottságának 2010. december 6-i ülése, Statisztikai Szemle, 2011 2. szám, társszerző: Vígh Judit

34. Idősek a pályán: fair a play? Hogyan vélekednek az európai munkaadók az idősebb korosztályok helyéről a jövő munkaerőpiacán? Vezetéstudomány, 2011. 6. szám, társszerző: Adler Judit

35. Aktív munkaerő-piaci politikák komplex értékelése kutatáshoz önkormányzati felmérés készítése értékelése, 2011, MP 2002 Gazdaság- és Társadalomkutatás Kkt.

36. Tovább vergődik a lakáspiac, Világgazdaság, 2012. március 2.

37. Kérdőjelek a szociális bérlakások körül, Világgazdaság, 2012. június 25.

38. Termelés: hol szorít a cipő? Világgazdaság, 2012. szeptember 18.

39. Elveszett illúziók az ingatlanpiacon, Világgazdaság, 2012. december 3.

40. Meddig csökkennek a hazai lakásárak? Világgazdaság, 2013. június 26.

41. Hitelre fel! Beruháznának a kkv-k, Figyelő, 2013. december 5.

42. Merre az előre az ingatlanpiacon? Világgazdaság, 2014. január 17.

43. Mennyiben megbízhatók a magyar gazdasági előrejelzések? Pénzügyi Szemle 2014. 1. szám, társszerző: Papanek Gábor

44. Mi jön a devizahitel után? Világgazdaság, 2014. május 15.