Az innovációs tevékenység mérése a magyar vállalatoknál

A hazai cégek folyamatosan alkalmazkodnak a változó körülményekhez, állandóan megújulnak, növekednek, ugyanakkor leépítették a korábbi ipari kutatóintézeteket, részlegeket és a meglevő tudományos műhelyek tudását sem veszik igénybe. Emiatt a magyar vállalatokat nem tekintik innovatívnak. Az ellenmondás egyik oka az lehet, hogy a különféle szereplők nem ugyanazt értik innováció alatt.

Tovább …

Hol szökellnek a magyar gazellák?

A magyar sajtóban és gazdaságpolitikában viszonylag kevés figyelmet kapnak a gazelláknak is nevezett dinamikusan növekvő kkv-k, így keveset tudnunk arról is, miben különböznek ezek – a gazdaság dinamizálása szempontjából döntő jelentőségű – vállalatok a stagnálóktól. A GKI Gazdaságkutató Zrt. kutatása e vállalatcsoport jellemzőinek megismerését tűzte ki célul. A vállalati felmérés azt találta, hogy a keresett különbségek elsősorban a vezetők hosszú távú gondolkodásában, a rendelkezésre álló humán erőforrásban és a magasabb innovativitásban körvonalazhatók. Tovább …