Területi kohézió és a lakossági jövedelmek alakulása 2009-2015 között a járásokban

Az utóbbi években jelentős uniós támogatást kaptak a hazai KKV-k. A cél a foglalkoztatás bővítése, a technikai modernizáció és a területi különbségek mérséklése. A várt hatás kettős lett volna: egyfelől kevesebb munkanélküli, s ezzel kevesebb költségvetési kiadás, másfelől a korábbi állás nélküliek jövedelme is jelentősen emelkedett volna. A csökkenő állástalanság miatt a már alkalmazásban állók keresetei is gyorsabban növekedhettek a nagyobb munkapiaci verseny miatt. Mindkettő a területi kiegyenlítődés irányába mutatott volna. A GKI Zrt. megvizsgálta, hogy mi valósult meg ezekből a várakozásokból.

A cikk innen tölthető le.

Fenntartható fejlődés és intelligens szakosodás Észak-Magyarországon

Előadásunkban az intelligens szakosodásnak a térségi tervezéssel szemben támasztott uniós elvárásaival kívánunk foglalkozni. Úgy véljük ugyanis, hogy (további) erőfeszítéseket kell tennünk annak érdekében, hogy a magyar területi tervezés gyakorlata illeszkedjen az e témakörrel kapcsolatos „jó gyakorlathoz” (köztük: EU elvekhez). Tovább …