Tanácsadás és EU-képviselet

Vállalati tanácsadás

A GKI Gazdaságkutató Zrt. immár akkreditált tanácsadóként kínnálja segítségét többek között a vállalati stratégia kidolgozásához, a különböző tevékenységek átvilágításához és a piackutatási feladatok megoldáshoz. A tanácsadáshoz állami támogatás vehető igénybe.

A részletes tájékoztató letölthető innen.

Érdeklődés


Érdekképviselet Brüsszelben

A GKI Gazdaságkutató Zrt. Brüsszelben tevékenykedő megbízottján keresztül – a Megrendelő konkrét szükségleteire alapozott – szolgáltatást nyújt, amely a Megrendelőt segíti az Európai Unió intézményeivel történő tartós, alapos és hasznos kapcsolattartásban. A GKI brüsszeli megbízottja magas szintű menedzseri tapasztalatokkal, tartós, jól kiépített személyes kapcsolatokkal és megfelelő információs forrásokkal rendelkezik. A szolgáltatás keretében a Megrendelő ismerteti stratégiáját, üzleti elképzeléseit a GKI-val, s annak brüsszeli megbízottjával; ennek alapján a GKI és megbízottja folyamatosan tájékoztatja a Megrendelőt az európai intézmények releváns szabályalkotási terveiről, tevékenységéről. Ezek ismeretében a Megrendelő hatékonyabban tudja megfogalmazni üzeneteit az európai és a hazai szabályalkotók felé, illetve lépéseit a piacon. A GKI és brüsszeli megbízottja a folyamat minden eleménél segíti a Megrendelő eredményes fellépését, egyéni igényeinek megfogalmazását.

A GKI – Brüsszelben tevékenykedő megbízottjával együtt – az alábbi fő szolgáltatásokat nyújtja a Megrendelőnek:

1. Egyedi szolgáltatáscsoportok

 • Személyre (cégre) szabott aktív, stratégiai vezetői kapcsolat kiépítése az EU megfelelő intézményeiben, az előkészítés alatt álló szabályozások megismerése és befolyásolása. Segítség új szabályozás kezdeményezésében és menedzselésében.
 • A Megrendelő számára érdemi, folyamatos – vezetői szintű – konzultáció biztosítása a brüsszeli adminisztráció fontos szereplőivel. A működési, döntés-előkészítő, valamint döntéshozói mechanizmus megismerése és befolyásolása, beleértve az egyes fontos ügyek pillanatnyi állásának megismerését. Segítség az üzenetek megfogalmazásában.
 • A brüsszeli „jelenlét”-hez (akár pályázati források bevonása, akár egyéb brüsszeli kapcsolat tekintetében) szakmai támogatás biztosítása. Folyamatos (elektronikus) elérhetőség és gyors konzultációs lehetőség.
 • A Megrendelő brüsszeli látogatásainak tartalmi előkészítése.
 • A Megrendelő brüsszeli pályázatainak nyomon kísérése.

2. Írásos (elektronikus és rendszeres) szolgáltatások

 • Negyedéves összefoglaló
  • a magyar gazdasági helyzet alakulása és előrejelzés;
  • az EU fő folyamatainak alakulása, előrejelzés.
 • Havonta ágazati összefoglaló anyag
  • az európai döntéshozó testületek elé kerülő aktuális szabályozások közül a Megrendelőt érintő területek összefoglalása;
  • az előkészítés alatt álló szabályozásokról státusz-jelentés, összefoglaló és javaslattétel a beavatkozási lehetőségekre;
  •   híradás az EU-beli közvetlen pályázati lehetőségekről (tárgy, feltételek, elérhetőségek, stb. feltüntetésével).
 • Kéthetente frissítés
  • rendkívüli ágazati hírekről összefoglaló;
  • pályázati lehetőségek részletes kibontása, javaslattétel;
  • az a hír járja Brüsszelben…

A teljesítés módja: egyrészt folyamatos személyes, másrészt rendszeres írásos (elektronikus formában).

Érdeklődés