Tevékenységünk, kutatási módszereink

Gazdaságpolitikát megalapozó elemzések és előrejelzések

Pénzintézetek és cégek stratégiai döntéseihez pénzügyi és piaci elemzések, prognózisok

Fejlesztési és profilváltási elhatározásokhoz a gazdasági környezet változásainak elemzése (nemzetközi és hosszú távú kitekintéssel)

Hatáselemzés a magyar és EU-jogszabályokról, tervezetekről

Érdekérvényesítő szolgáltatás az EU központjában(brüsszeli megbízott révén)

Prezentációkhoz, tárgyalásokhoz háttéranyagok

Piackutatás (kérdőíves és mélyinterjús módszerrel, valamint szekunder adatforrások elemzése ökonometriai modellekkel)

Ágazati, szakágazati és regionális elemzések, versenytárs-elemzés

Intézmények átvilágítása, tanácsadás

A GKI rendszeresen felülvizsgálja éves előrejelzéseit, nyilvánosságra hozza és elemzi azok megvalósulását


Érdeklődés